مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1390/08/30
شماره ویژه نامه ۱۹۴۳۴
شماره انتشار ۱۹۴۳۴
شماره نامه
تاریخ نامه

استاندار محترم استان خوزستان        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 4/7/1390؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب شرقی خوزستان (شامل شهرستان‌های بهبهان، بندرماهشهر، امیدیه، شادگان و هندیجان) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هیات وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 25/7/1388 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی و با شرط اعمال نقطه نظرات کمیته فنی به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:       1ـ با توجه به مشکلات تأمین آب در ناحیه، به ویژه در منطقه هندیجان، وضعیت تأمین آب شرب ناحیه می‌بایست مورد بررسی جدی قرار گرفته و به صورت دقیق مشخص گردد.       2ـ مصوبه مورخ 13/3/1387 شورای‌ عالی شهرسازی و معماری مبنی بر محدودیت ساخت و ساز در شعاع 3 کیلومتری سدها و پیکره‌های آبی (در دست ساخت، مصوب و موجود) و لزوم تدوین ضوابط خاص برای آنها در ضوابط و مقررات طرح لحاظ گردیده و شعاع حفاظتی مربوطه از 150 متر به 3 کیلومتر اصلاح گردد.       3ـ مکان باغستانهای مطالعه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در راستای مصوبه شماره 28447/310/300 مورخ 9/5/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، در اسناد خروجی طرح، از جمله نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی، لحاظ گردد.       4ـ با توجه به اینکه یکی از خروجیهای طرح، شناسایی مناطق سانحه‌خیز (در خطر سیل، رانش، زلزله و ...) در سطح ناحیه می‌باشد و با عنایت به بند5 ماده 1 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، عناوین و تعداد « طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی» در مقیاس بخش، دهستان و یا شهرستان، به عنوان یکی از خروجی‌های طرح ارائه گردد.       5 ـ لزوم رفع اشکالات زیر از سند منطقه‌بندی کاربری اراضی:       5 ـ1ـ در نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی، پهنه‌های نامأنوسی همچون، اراضی دارای تناسب نامشخص برای کشت آبی، اراضی دارای تناسب نامشخص برای مرتعداری و اراضی در معرض انهدام تعریف شده است که نه تنها با پهنه‌های تعیین شده در شرح خدمات طرحهای ناحیه‌ای تطابق ندارد، بلکه تاکنون نیز از عبارتهای مشابهی در طرحهای ناحیه‌ای استفاده نشده است.       5 ـ2ـ تعیین پهنه‌هایی با عنوان « اراضی مناسب برای استقرار صنایع» در نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی مورد تأیید نبوده و پیشنهاد می‌گردد استقرار صنایع در ضوابط و مقررات طرح و در کلیه پهنه‌ها به صورت مجاز، مشروط و ممنوع تعیین گردد. ضمن اینکه در برخی موارد اراضی مناسب استقرار صنایع بر روی اراضی با قابلیت کشاورزی و مرتعداری، و بیشه‌زار و درختچه‌زار تعیین شده است که مغایر با قوانین و مقررات می‌باشد.       5 ـ3ـ عنوان نقشه « منطقه‌بندی» به « منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی» اصلاح گردد.       6 ـ روستاهای پیشنهادی طرح برای تبدیل شدن به شهر، با شاخص‌هایی که در طرح جهت تبدیل روستا به شهر تعیین گردیده‌اند، تناقض داشته و احتیاج به بازنگری دارد. ضمن اینکه تبدیل روستا به شهر در این ناحیه مورد تأیید نبوده و روستاهای پیشنهادی مشاور به عنوان نقاط جمعیتی با قابلیت تبدیل به مراکز ارائه خدمات و دارای قابلیت توسعه پیشنهاد می‌شوند.       7ـ لزوم رفع اشکالات متعدد از جدول ضوابط و مقررات طرح از جمله:       7ـ1ـ فعالیت مرتعداری در پهنه کشاورزی مجاز اعلام شده است که مورد تأیید نمی‌باشد.       7ـ2ـ ایجاد شـبکه‌های زیربـنایی (شبـکه راههای زمـینی، ریلی، برق، گاز و ...) در اراضی درجه 1و2 کشاورزی، اراضی جنگلداری، بیشه‌زار، درختچه‌زار و منابع، مجاز تعیین گردیده است، که مورد تأیید نبوده و می‌بایست مشروط، باشد.       7ـ3ـ فعالیت مرتعداری در پهنه حفاظت محیط‌زیست مجاز اعلام شده است، در حالیکه می‌بایست مشروط باشد.       7ـ4ـ فعالیت معدنی در پهنه معادن ممنوع اعلام گردیده است.       7ـ 5 ـ فعالیت معدنی در اراضی 3 و 4 کشاورزی ممنوع اعلام شده است، در حالیکه می‌تواند مشروط باشد.       7ـ6 ـ دامداریهای متمرکز در اراضی درجه 1و 2 کشاورزی مجاز اعلام شده، در حالیکه می‌بایست مشروط باشد.       7ـ7ـ مصادیق فعالیتهای مجاز، مشروط و ممنوع در دفترچه ضوابط و مقررات طرح به صورت مبهم و کلی بیان شده و گاهاً مثالی در مورد آن ذکر شده است. به طور مثال در تعیین فعالیت ممنوع در اکثر پهنه‌ها عبارت زیر آورده شده است: « هر نوع فعالیتی که مغایر با کارکرد حوزه باشد و باعث تخریب و فرسایش آن گردد.» در حالی که می‌بایست فعالیت‌ها به صورت مشخص و روشن در قالب مجاز، مشروط و ممنوع، در کلیه پهنه‌ها تعیین گردند.       این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه جنوب شرقی در سال افق طرح (1405) معادل 969886 نفر (5/67 درصد شهری و 5/32 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:       سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی       سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی       سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی       سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات       لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.       در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.