مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر مرودشت

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/09/30
شماره ویژه نامه ۱۹۷۵۰
شماره انتشار ۱۹۷۵۰
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر مرودشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/7/1391، بازنگری طرح جامع شهر مرودشت را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 9/2/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:      کلیات طرح به تأیید اعضا رسید و مقرر شد کمیته منتخب شورای عالی شامل: نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون عمرانی استانداری فارس، طرح را بررسی و نتیجه، مصوبه شورای عالی تلقی گردد.      این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1405) معادل 188500 نفر در محدوده‌ای به وسعت 2/1959 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر، با نرخ رشدی برابر با 1/2 درصد، تراکم ناخالص پیشنهادی 92 نفر در هکتار و حریمی به مساحت 10870 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.      خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع رییس محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم شهر مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.