مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قدس

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1390/05/26
شماره ویژه نامه ۱۹۳۵۸
شماره انتشار ۱۹۳۵۸
شماره نامه
تاریخ نامه

  استاندار محترم استان تهران       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/3/1390؛ طرح جامع راهبردی ساختاری شهر قدس را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 8/3/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با شرط اعمال نقطه نظرات اعضای محترم شورای عالی و کمیته فنی به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:       1ـ افق طرح از سال 1395 به سال 1400 افزایش یافته و اسناد طرح مطابق آن تنظیم و ارائه گردد.       2ـ عناوین کلیه نقشه‌ها و گزارشات از « طرح راهبردی ـ ساختاری حوزه کرج ـ شهریار» به « طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر قدس» اصلاح گردند.       3ـ با توجه به استقرار کاربریهای صنعتی وکارگاهی در لبه شمالی شهر و در حد فاصل خط راه‌آهن و بزرگراه فتح و همچنین نظر به مغایرت با خطوط تقسیمات کشوری و به جهت ارتقاء کیفی محیط شهری، افزایش محدوده در این قسمت باید اصلاح گردد و به محدوده وضع موجود شهر بر روی حدود خط راه‌آهن تغییر پیدا کند و مرز تقسیمات کشوری شهرستانهای تهران و شهریار (شهرستان قدس فعلی) که بر روی خط راه‌آهن می‌باشد، اصلاح گردد.       4ـ سرانه کاربریهای وضع موجود و پیشنهادی شهر، می‌بایست براساس طرح تدقیق سرانه‌ها مورد بازبینی قرار گیرند.       5 ـ با توجه به افزایش سرانه معابر به حدود 2 برابر و وجود بافتهای فرسوده قابل توجه در شهر، سیستم شبکه ارتباطی داخل (سیستم شعاعی) و تعبیه ورودیها و خروجیهای شهر از محورهای مواصلاتی بزرگراه فتح و جاده شهریار که به صورت حداقلی دیده شده است در جهت روانسازی ترافیک درون‌شهری و برون‌شهری می‌بایست مورد بازبینی قرار گیرد.       6 ـ اصلاح خطوط محدوده و حریم با توجه به خطوط مصوب (ملاک عمل) تقسیمات کشوری می‌بایست مد نظر قرار گیرد.       7ـ پهنه‌ها در قسمت شرقی شهر به پهنه‌های مسکونی و خدمات به جهت ارتقاء کیفی و کمی سکونت و خدمات شهر قدس اصلاح گردد.       8 ـ بخش عمده‌ای از اراضی که در وضع موجود کاربری صنعتی، زراعی و باغات دارد به کاربری مسکونی 131s تبدیل شده، که باید سطح خدمات مورد نیاز آن از این اراضی تأمین گردد.       9ـ تداخل قسمتی از دهستان هفت جوی قدس با شهر جدید اندیشه مورد بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود.       10ـ بندهای الف و ج مصوبه 16/4/1389 کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی در جداول و نقشه‌ها اصلاح و ارائه شود.       11ـ حریم پیشنهادی شهر قدس با حریم شهر تهران (حریم پایتخت مصوب سال 1386 شورای عالی) تداخل دارد و لازمست بعد از رفع مغایرتهای قانونی و اصلاح مرز تقسیمات کشوری ملاک عمل قرار گیرد.       12ـ با توجه به پهنه‌بندی‌ها، لازم است مشاور جدول لازم در خصوص میزان سهم خدمات محله و ناحیه را در هر پهنه به خصوص در پهنه‌های مسکونی عام ارائه نماید.       13ـ جابجایی محور سوم کمربندی تهران و مسیر راه‌آهن موردتأیید نبوده و می‌بایست براساس طرحهای مصوب مربوطه اصلاح شود و خط راه‌آهن موجود و حرائم آن در طرح پیشنهادی جانمایی گردد.       این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دور طرح (1400) معادل 300 هزار نفر در محدوده‌ای به وسعت 2694 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 111 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 284 نفر در هکتار) تهیه شده است.       ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه شهرسازی و معماری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر قدس بیش از پیش فراهم گردد.        خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.       اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.