مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۵/۲۳ هکتار اراضی مجاو

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۱۹۷۴۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری 5/23 هکتار اراضی مجاور خیابان صیاد شیرازی واقع در شمال شرق شهر اردبیل استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل     در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/8/1391 خود موضوع مغایرت اساسی شهر اردبیل مربوط به تغییر کاربری 5/23 هکتار اراضی مجاور خیابان صیاد شیرازی واقع در شمال شرق شهر اردبیل از کاربری پارک و فضای سبز به مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، درمانی و فضای سبز را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:     با توجه به اینکه عمده اراضی دولتی می‌باشد شورای عالی شهرسازی و معماری با کلیات پیشنهاد موافقت نمود و مقرر گردید:     1) اثرات تغییر کاربری و تغییر سرانه‌ها در طرح جامع مدنظر قرار گیرد.     2) با عنایت به سیل‌گیر بودن اراضی، ضمن گمانه‌زنی و آزمایشات فنی مکانیک خاک تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود سیلاب به شهر و احداث دیواره ساحلی توسط شهرداری اتخاذ گردد.     3) نقشه کاربری اراضی با رعایت طرح تدقیق سرانه‌ها و تعاریف و کاربری‌ها تهیه و پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.     همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد