مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و الحاق ۳/۵ اراضی تعا

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۱۹۷۴۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و الحاق 3/5 اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس      پیرو اعلام مصوبه به شماره 91/300/16135 و تاریخ 22/3/1391 با موضوع تغییر کاربری و الحاق 3/5 اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم، به استحضار می‌رساند مصوبه مذکور به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:      در اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اراضی 3/5 هکتاری تعاونی مسکن تاکسیرانان جهرم به شرط واگذاری 70% اراضی بابت سهم خدمـات عمومی و معابر به شهـرداری و دولـت و 30% مسکـونی جهت احداث مسکن مهـر و اخـذ فـرم (ج) اعضای تـعاونی مبـنی بر واجـد شرایط بودن آنـان، با الـحاق به محدوده و تعییـن کاربری مسکونی موافقت و مقـرر گردید نقشه کـاربری اراضی پیشنهادی با طرح تـدقیق سرانه‌ها کنترل شده و پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.      خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شهردار محترم و رییس محترم شورای اسلامی شهر جهرم و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.      همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.   رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی