مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۱۹۷۴۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/8/1391 طرح جامع شهر سبزوار که در جلسه مورخ 11/11/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی تصویب شده بود را مورد بررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.         1ـ خط اراضی خدماتی واقع در شمال شهر در کاربری سبز و انبارداری مطابق طرح جامع قبلی اصلاح گردد و حداکثر 3 هکتار به محدوده شهر اضافه شود.         2ـ اراضی 160 هکتاری متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران در توحید شهر، با توجه به حقوق مکتسبه ایجاد شده در محدوده شهر باقی مانده و آماده‌سازی اراضی و تأمین خدمات عمومی و سرانه‌های مورد نیاز این اراضی توسط ارتش تأمین و نقشه مربوطه پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی در طرح لحاظ گردد.         3ـ در مـورد آن قـسمت از اراضـی که مورد درخواسـت ارتـش جهـت الـحاق به محدوده شهر می‌باشد، مقرر گردید موضوع طی جلسه‌ای با حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ـ معاون محترم وزارت دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح ـ مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان خراسان رضوی ـ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران موضوع بررسی و پیشنهاد لازم برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.         4ـ عناوین کاربری‌ها و میزان سرانه‌ها و رنگ کاربری‌ها مطابق با طرح تدقیق سرانه‌ها اصلاح شود.         طرح جامع شهر سبزوار براساس جمعیت پایه سال 1385 معادل 214582 هزار نفر و برای افق سال 1400 تهیه شده است. بر مبنای پیشنهادات این طرح جمعیت شهر در افق طرح به 283870 نفر خواهد رسید. مساحت شهر در حال حاضر مطابق آخرین طرح مصوب سطحی معادل 3100 هکتار می‌باشد که طبق پیش‌بینی مشاور در سال افق به 3730 هکتار بالغ خواهد شد.         ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه شهرسازی و معماری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قـدردانی نموده و امیـد است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشـده توسط شهرداری و سایر دسـتگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر سبزوار بیش از پیش فراهم گردد.         خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.