مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/03/17
شماره ویژه نامه ۱۹۵۸۹
شماره انتشار ۱۹۵۸۹
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا سال 1395 شهردار محترم تهران    پیرو اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 90/300/109181 و تاریخ 28/12/1390 در زمینه تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا سال 1395، به استحضار می‌رساند مصوبه مذکور به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:    با توجه به ضرورت تأمین اراضی موردنیاز برای رفع کمبود فضاهای عمومی شهر تهران، اراضی با کاربریهای فضای سبز، پارکها و تجهیزات و تأسیسات شهری پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی ملاک عمل قبلی شهرداری، به ویژه در سطح محلات تا پایان سال 1395 در طرح جامع، تثبیت و ملاک عمل قرار گیرد و تصمیمات کمیسیون ماده 5 در این موارد می‌بایست به تأیید نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. ضمناً آن دسته از اراضی دولتی که قبلاً توسط مسکن و شهرسازی استان واگذار شده و تعهداتی برای مردم ایجاد شده، مستثنی می‌باشند.