مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گیلانغرب

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1390/09/30
شماره ویژه نامه ۱۹۴۵۸
شماره انتشار ۱۹۴۵۸
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گیلانغرب        استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390؛ طرح جامع شهر گیلانغرب را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 11/3/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:کاربری موسوم به پتانسیل توسعه از نقشه‌های کاربری پیشنهادی و جداول مربوطه حذف گردد.      این طرح برای جمعیت پیش‌بینی‌شده شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 26207 نفر و در محدوده‌ای به وسعت 3/434 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 3/60 نفر در هکتار) تهیه شده است. ضمنا مساحت حریم مصوب شهر نیز 1458 هکتار می‌باشد.ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر گیلانغرب بیش از پیش فراهم گردد.      خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.      همچنـین دستور فرمائید در اجرای مـاده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح را در موعد مقرر (حداکثر 1 ماه) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.