مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بیدستان

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1390/11/27
شماره ویژه نامه ۱۹۵۰۳
شماره انتشار ۱۹۵۰۳
شماره نامه
تاریخ نامه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بیدستان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/10/1390، طرح جامع ـ تفصیلی شهر بیدستان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسـط این وزارتخانه تهیـه و در تاریخ 15/8/1389 در شورای برنامـه‌ریزی و توسعه استان قزوین به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:      1ـ با توجه به ماهیت جامع ـ تفصیلی طرح لازم است محور جنوبی شهر (جاده قدیم) به همراه تقاطع‌های موجود و پیشنهادی آن در مقیاس تفصیلی ارائه گردد.      2ـ با عنایت به سرانه بسیار پائین پیشنهادی مربوط به کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری، اراضی با کاربری فضای سبز در غرب شهر (در مجاورت خانه بهداشت امام سجاد (ع)) به این امر اختصاص یابد.      3ـ ترمینال شهر واقع در جنوب غرب شهر از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر کمربندی غربی شهر منطبق گردد. (ضمناً ترمینال در حریم شهر حفظ گردد).      4ـ حریم شهر مطابق با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف مشخص شده در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (5 برابر محدوده ) کاهش یابد و نقشه منطقه‌بندی حریم تهیه و ارائه گردد.      5 ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن اصلاح و ارائه گردد.      6 ـ اساس طرح با دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هماهنگ گردد و از ارائه موارد افزون بر مصوبه مذکور بعنوان آستانه مغایرت اساسی در طرح جامع خودداری گردد.این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 30000 نفر در محدوده‌ای به وسعت 166 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 180 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 1721 هکتار می‌باشد.ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بیدستان بیش از پیش فراهم گردد.      خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.      همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.