مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغ سیب کرج

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1393/08/24
شماره ویژه نامه ۷۳۰
شماره انتشار ۲۰۳۰۰
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۴۱۵۲۵                                                                         ۷/۸/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغ سیب کرج استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ پس از استماع گزارش درباره باغ سیب کرج مقرر داشت: در طی چهار هفته پس از تاریخ مصوبه دو اقدام بطور همزمان به شرح زیر پیگیری شده و نتیجه این اقدامات جهت اخذ تصمیم نهایی در صحن شورا ارائه گردد. ۱ـ هیأتی مرکب از اعضاء شورای عالی، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت راه و شهرسازی و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست طی مذاکره با رئیس بنیاد مستضعفان موضوع توافق درباره نحوه استفاده از اراضی باغ با حفظ کاربری فضای سبز و باغ عمومی و استقرار کاربری‌های سازگار و عمومی را بررسی نمایند. ۲ـ رئیس شورای عالی موضوع ملی کردن باغ سیب را در هیأت دولت مطرح و جوانب موضوع را بررسی نمایند. مراتب جهت استحضار اعلام می‌گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی