مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و حسین

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1393/05/26
شماره ویژه نامه ۷۰۵
شماره انتشار ۲۰۲۲۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۲۴۸۵۲                                                                       ۱۴/۵/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و حسین‌آباد گاریچه در حریم شهرهای اصفهان و شاهین شهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳، موضوع توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و حسین‌آباد گاریچه در حریم شهرهای اصفهان و شاهین‌شهر را که در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با توجه به موارد زیر: ۱ـ الزامات طرح مجموعه شهری اصفهان و طرح ناحیه اصفهان ۲ـ نگرانی‌های زیست محیطی و منابع آب موجود ۳ـ جلوگـیری از رویه قانون گریزی و تخلف از قانون و گسترش بی‌برنامه ساخت و ساز در حریم شهرها ضمن مخالفت با توسعه شهرک صنعتی «محمودآباد و حسین آباد گاریچه» بر ضرورت پیش‌بینی راهکارهای نظارتی برای جلوگیری از گسترش فعالیت پیرامون شهرکهای صنعتی توسط شهرداری‌ها و سایر مراجع ذیربط و پی‌گیری تخلفات ساخت و سازهای انجام شده از سوی مراجع قانونی تأکید می‌نماید. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی