مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریحان‌شهر

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1393/03/29
شماره ویژه نامه ۶۸۸
شماره انتشار ۲۰۱۸۰
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۱۲۶۲۶                                                                        ۱۷/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی  شهر ریحان شهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای،  منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب۱۲/۱۰/۱۳۷۸هیأت محترم وزیران،  به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه  مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریحان شهر را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳)  قانون تغییر نام وزارت آبادانی  و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۱در شورای  برنامه ریزی و توسعه استان کرمان  به تصویب رسیده بود  را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن  تصویب طرح  مقرر نمود: ۱ـ حرایم گسل‌ها و سایر حرایم از مراجع ذیربط استعلام و در طرح اعمال گردد. ۲ـ افق طرح جامع با حفظ جمعیت پیشنهادی، به سال ۱۴۰۸ افزایش یافته و پایه  جمعیتی  برمبنای  سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۰ اصلاح و اعمال گردد. ۳ـ جهت ساماندهی و ایجاد امنیت عبور و مرور شهری مقرر شد در محل تقاطع  راه ترانزیتی کرمان ـ زرند و معبر شهری طرح هندسی مناسب تهیه گردد. ۴ـ با توجه به کاهش محدوده در شرق شهر مقرر شد در خصوص حقوق مکتسبه بررسی به عمل آید و در صورت ایجاد حقوق مکتسبه در محدوده باقی بمانند. ۵ ـ نقشه سلسله مراتب  شبکه  معابر  پیشنهادی  مطابق آیین نامه  طراحی راه‌های  شهری ایران، مصوبه مورخ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد. ۶ ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد. ۷ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش  محدوده شهرها مصوب مورخ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض  اختیار  شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب  طرحهای جامع شهرهای زیر صد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب  ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت  مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه  گردد و  در نقشه منطقه‌بندی حریم پهنه با قابلیت توسعه حذف و حرایم تأسیسات و راه‌ها در نقشه  مذکور اعمال گردد. ۸ ـ با توجه به تثبیت  عملکرد  زراعتی و باغی در حاشیه شهر، حریم  سبز حفاظتی با عنوان  کمربند سبز که در حریم شهر پیشنهاد شده  حذف گردد. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده  و درون حریم  شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و  پروانه‌های  ساختمانی  صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران،  با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء  می‌گردد. این طرح براساس  جمعیت  پیش بینی شده برای شهر تا پایان  دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۹۴۳۲ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۴۶۹ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز  ساکنان  شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی۲۰ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۹۴۲ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی  و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند  بررسی و تصویب طرح مذکور  قدردانی  نموده و  امید است که با اجرای دقیق  طرح لازم‌الاجرای یاد شده  توسط شهرداری  و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط  در توسعه و عمران شهر، زمینه  توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت  محیط زیست شهروندان  محترم شهر ریحان شهر بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد  و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر( حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی