مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بار

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1393/03/19
شماره ویژه نامه ۶۸۵
شماره انتشار ۲۰۱۷۱
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۱۰۲۰۲                                                                         ۳/۳/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بار استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳، طرح جامع ـ تفصیلی شهر بار را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ افق طرح با حفظ سطوح ، سرانه و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۸ افزایش یابد. ۲ـ عناوین  کاربر‌ی‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد و لکه‌های سفید (فاقد کاربری) در نقشه وضع موجود با کاربری‌های موجود کامل گردند و شبکه معابر خارج از محدوده شهر از نقشه کاربری پیشنهادی حذف گردد. ۳ـ با توجه به قرارگیری شهر بار در مسیر بالادست سد بار ضروری است طرح جمع‌آوری آبهای سطحی و شبکه جمع‌آوری تأسیسات فاضلاب با در نظر گرفتن تصفیه فاضلاب شهری با مسئولیت شهرداری و اداره آب و فاضلاب استان به ترتیب اجراء گردد. همچنین حریم کمی و کیفی رودخانه ضلع شرقی شهر (رودخانه بار) با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای استان ضروری است. ۴ـ سرانه کاربـری پارک و فضای سبز در حد سرانه‌های استاندارد مصوب شورای عالی در مکان مناسب داخل محدوده تأمین گردد. ۵ ـ خط محدوده بر حد کالبدی شهر منطبق و اراضی باغی پیرامون (حاشیه شهر) از محدوده شهر خارج و آن بخش از باغات که امکان خروج ندارند همچنین کلیه باغات داخل محدوده شهر در بخش ضوابط و مقررات طرح جامع به عنوان اساس طرح جامع ذکر شود و تغییر کاربری آنها مغایرت اساسی محسوب گردد و در بخش شرق شهر محور مواصلاتی شمالی جنوبی در حد محور در محدوده باقی بماند و کاربری مسکونی پیشنهادی در باغات موجود حذف گردد. ۶ ـ سرانه کاربری پذیرائی و جهانگردی درحد سرانه طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری کاهش یابد. ۷ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه وارائه گردد. ۸ ـ نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر  صد هزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و کاربری‌های صنعتی و آموزش عالی واقع در نقشه حریم شهر حذف و به پهنه کشاورزی تبدیل شده و موارد در ضوابط و مقررات ذکر شود. ۹ـ اساس طرح و آستانه مغایرت اساسی مطابق دستور‌العمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد. ۱۰ـ در بخش ضوابط و مقررات حداکثر ارتفاع ۳ طبقه منظور گردد و در هیچ قسمتی ارتفاع مجاز ساختمان از عرض معبر مجاور تجاوز ننماید و با توجه به شرایط توپوگرافی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. ضمناً حداکثر سطح اشغال مجاز ۶۰ درصد خواهد بود. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد. این طرح بر اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۵) معادل ۷۱۷۹ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۹۹۲۴/۱۳۵ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی۹/۳۳ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۶۶۱۶/۸۰۹ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بار بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردارمحترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی