مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات شهر کرج و کاخ مروارید

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1393/02/22
شماره ویژه نامه ۶۸۰
شماره انتشار ۲۰۱۵۱
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۵۸۶۸                                                                         ۱۳/۲/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات شهر کرج و کاخ مروارید استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ موضوع باغات شهر کرج و کاخ مروارید را با توجه به مصوبه ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ مبنی بر اعزام گروهی از اعضای شورای عالی به منطقه و حکم مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ به شماره ۳/۱۹۴/۹۰۷۳ دادگستری کل استان البرز مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ۱ـ در خصوص مجموعه کاخ مروارید با توجه به تبصره یک ماده واحده و تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۴ و بندهای ماده۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و قانون منع فروش و واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی برای امر مسکن، تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ ملغی‌الاثر شده و مراتب در آتی مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. ۲ـ با توجه به انطباق حریم مجموعه کاخ مروارید بر محدوده ملکی طبق ضوابط طرح تفصیلی و به جهت حفظ یکپارچگی مجموعه، صیانت و حفاظت از کل اراضی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ شامل ساختمان‌ها، استخر، دریاچه مصنوعی، میدان سوارکاری، جنگل مصنوعی، زمین تنیس، زمین گلف، فرودگاه و باغ مشجر شرقی و کلیسا (نقشه پیوست) توسط سازمان میراث فرهنگی الزامی است. ۳ـ در خصوص باغات تثبیت شده‌ی کرج، با توجه به هجمه تخریب و تغییر کاربری‌های انجام پذیرفته و به جهت جلوگیری از تبدیل باغات؛ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری بر باغات تثبیت شده و کلیه پلاک‌هایی که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آرای کمیسیون ماده ۱۲ باغ می‌باشند لازم‌الرعایه بوده و جایگزین ضوابط و مقررات طرح جامع راهبردی ساختاری و طرح تفصیلی در پهنه باغات می‌گردد. ۴ـ کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، ضوابط و مقررات کلیه عرصه‌های سبز و باز شهر کرج را در ضوابط و مقررات طرح جامع ساختاری و راهبردی و طرح تفصیلی با رویکرد حفظ حداکثری پهنه‌های مذکور مورد بازنگری قرار داده و نتیجه به شورا ارائه گردد. ۵ ـ در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر ایشان بر حفظ باغات و جلوگیری از «تبدیل فضای سبز به آهن و سیمان» طی مکاتبه‌ای با معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تأکید بر ضرورت التزام عملی و تمکین به قوانین مرتبط با صیانت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث طبیعی، فرهنگی و تاریخی توسط نیروهای مسلح، موضوع تبدیل باغات کرج به معاونت یادشده منعکس گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی