مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کانی سور

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1393/01/28
شماره ویژه نامه ۶۷۴
شماره انتشار ۲۰۱۳۰
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۷۲۹۱۶                                                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کانی سور استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر کانی سور را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ افق طرح با حفظ جمعیت‌ پیشنهادی به سال ۱۴۰۷ افزایش یابد. ۲ـ اراضی با عنوان کاربری پیشنهادی آموزش عالی در صورت ارائه مجوز و طی مراحل قانونی تا زمان ابلاغ طرح در داخل محدوده باقی بماند و در غیر اینصورت حذف و از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده در ضلع غربی بر خط محدوده طرح هادی منطبق و کاربری‌های پیشنهادی الحاق به محدوده حذف و در صورت الحاق به محدوده طرح هادی مصوب قبلی و ارائه مستندات مربوطه داخل محدوده قرار می‌گیرد. ۳ـ علائم و عناوین سرانه‌ها مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح و ارائه شود. ۴ـ در خصوص محلی برای دفن زباله در مکان مناسب دیگری با رعایت معیارها و استانداردها و ملاحظات زیست محیطی بررسی و مکانیابی شود و جنگل‌ها از حریم شهر خارج گردد. ۵ ـ اساس طرح و آستانه مغایرت مطابق دستورالعمل تشخیص طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد و افزایش جمعیت از بخش اساس طرح حذف گردد. ۶ ـ در بخش غربی شهر کاربری آموزشی پیشنهادی صرفاً در صورت اهداء و ایجاد کاربری آموزشی، به محدوده شهر اضافه گشته و به عنوان اساس طرح در بخش ضوابط و مقررات اساس طرح قید گردد. ۷ـ توصیه می‌گردد در طرح تفصیلی به وضعیت ویژه و ارزشمند بافت شهر توجه گردد. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد. این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۵) معادل ۲۰۳۷ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۵۳ هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۷/۳۵ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۲۴۵ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کانی سور بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی