مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قورچی‌باشی

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1392/12/22
شماره ویژه نامه ۶۶۷
شماره انتشار ۲۰۱۰۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۶۸۰۴۴                                                                        ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قورچی باشی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲، طرح جامع ـ تفصیلی شهر قورچی باشی را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ۴/۳/۱۳۹۲ به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ افق طرح با حفظ سطوح و سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد. ۲ـ اراضی الحاقی به محدوده طرح هادی مصوب در جنوب شهر (قسمت مثلث شکل) از محدوده شهر خارج و خط محدوده در این قسمت بر محدوده طرح هادی منطبق شود. ۳ـ کمربندی شمالی با توجه به عدم نیاز شهر حذف گردد. ضمن اینکه از درج معابر خارج از محدوده شهر خودداری گردد. ۴ـ اراضی با کاربری مسکونی که بر روی اراضی زراعی حاشیه شهر پیشنهاد شده‌اند در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه مورد تأیید استان از محدوده شهر خارج و با وضع موجود در حریم تثبیت گردد. ۵ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد. کلیه باغات و اراضی زراعی داخل شهر به عنوان اساس طرح ارائه شود. ۶ ـ اراضی اختصاص‌یافته به آموزش عالی در حریم شهر حذف گردد. ۷ـ کشتارگاه پیشنهادی در حریم با عنایت به ضوابط زیست محیطی از محدوده شهر خارج شود. براساس تبصره ۳ مصوبه ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هائی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و... را تهیه و ارائه گردد. ۸ ـ مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد. این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۲۵۳۸ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۱۰۶ هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲۴ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۵۴۸ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر قورچی باشی بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی