مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق ح

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1392/12/18
شماره ویژه نامه ۶۶۵
شماره انتشار ۲۰۱۰۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۶۸۰۱۲                                                                       ۶/۱۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق حریم تهران استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهـرسـازی و معـماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هـیأت محـترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ موضوع تعاونی‌های مسکن واقع در شمال و شمال شرق حریم تهران را مورد بررسی قرار داد مقرر نمود: موضوع مورد بحث فقط این تعاونیها را شامل نمی‌شود بلکه لازم است دبیرخانه لایحه‌ای را با هدف تثبیت فضای سبز محدوده مصوب شهر تهران (مخصوصاً محدوده شمالی) و اختصاص آن به پارک عمومی با قید فوریت ظرف مدت یک ماه و با استناد به ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، به دولت ارائه نماید و ساز و کاری برای حل معضل تعاونیهای یادشده در لایحه ارائه شود. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی