فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی)

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1392/12/12
شماره ویژه نامه ۶۶۳
شماره انتشار ۲۰۰۹۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۶/۱۱۱/۲/۲۵۲/۲۴۲۰۶                                                           ۷/۱۲/۱۳۹۲ فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی) جناب آقای محمد سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ (آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده) مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ هیـأت وزیران، لیست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی) به شرح پیوست اعلام می‌گردد. با استناد به ماده ۴ قانون مذکور و ماده۲ آئین‌نامه اجرایی آن، ساخت و تولید داخلی، همچنین واردات و فروش عمده مواد محترقه (اقلام نورافشانی) بدون مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد.  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان