مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1392/09/30
شماره ویژه نامه ۶۴۳
شماره انتشار ۲۰۰۴۱
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۵۴۳۴۲                                                                 ۱۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲، طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد. ۲ـ اراضی زراعی و باغات در ضلع غربی و شمال شهر از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر قرار گیرد. ۳ـ عناوین کاربری‌‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد. ۴ـ کلیه حرائم قنوات موجود در شهر در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مشخص شود. ۵ ـ اراضی با کاربری پیشنهادی آموزش عالی در شرق شهر حذف و از محدوده شهر خارج و این اراضی با وضع موجود در حریم شهر تثبیت گردد. ۶ ـ اراضی با کاربری ورزشی تثبیت و اراضی با کاربری درمانی در حد سرانه مصوب شورای‌عالی تثبیت و مابقی اراضی با کاربری درمانی (در بدنه محور) به کاربری خدمات مورد نیاز شهر تبدیل گردد. ۷ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و شبکه معابر در غرب شهر خارج از بافت حذف گردد. ۸ ـ کاربری‌‌های ضلع جنوبی که در نقشه طرح هادی شهر تصویب شده، در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر تثبیت گردد. ۹ـ کلیه پهنه‌های خارج از حریم از جمله شهرک صنعتی در نقشه حریم پیشنهادی حذف گردد. ۱۰ـ لکه‌های مسکونی در نقشه حریم در حد محدوده طرح هادی روستائی یا بافت موجود تدقیق شود. ۱۱ـ کمربندی فضای سبز پیشنهادی در طرح هادی مصوب واقع در ضلع جنوب و جنوب شرقی شهر حفظ شود. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد. این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۶۴۷۵ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۳۱۴ هکتار شامل کاربری‌‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۷/۲۰ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۳۹۸ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر عشق‌آباد بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی