مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرو

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1392/09/30
شماره ویژه نامه ۶۴۳
شماره انتشار ۲۰۰۴۱
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۵۴۳۴۳                                                                       ۱۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر  سرو استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرو را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ عناوین کاربری‌‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد. ۲ـ کلیه باغات و اراضی زراعی و فضای سبز داخل محدوده شهر به عنوان اساس طرح ذکر گردیده و هرگونه تغییر آنها مغایرت اساسی محسوب می‌گردد. ۳ـ مقرر شد روستای کورآباد و مجتمع تجاری شرق شهر مجدداً توسط استان بررسی و در صورت ایجاد حقوق مکتسبه به صورت منفصل و در حد کالبدی موجود به محدوده اضافه گردد. ۴ـ جمعیت پیشنهادی طرح فرادست به میزان ۳۷۰۰ نفر برای افق ۱۴۰۷ مورد تصویب قرار گرفت. ۵ ـ رینگ پیرامون بخش جنوب شرقی شهر اصلاح و بخش شمالی همین قسمت (رینگ) حذف گردد. ۶ ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد. این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۵) معادل ۵۰۰۰ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۵۸/۱۸۱ هکتار شامل کاربری‌‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲۸ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۹۰۰ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سرو بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی