مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرپل ذهاب

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1392/04/06
شماره ویژه نامه ۵۸۷
شماره انتشار ۱۹۸۹۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۱۵۱۶۳                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرپل ذهاب استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱، طرح جامع شهر سرپل ذهاب را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ با توجه به عدم امکان توسعه در بخش غربی شهر نقشه جهات و موانع توسعه شهر اصلاح گردد. ۲ـ الحاقات روستاهای اطراف شهر در حد طرح هادی مصوب قبلی مورد قبول می‌باشد و سایر الحاقات این بخش حذف و از محدوده شهر خارج گردد. ۳ـ خط محدوده در بخش شمال غربی واقع در جنوب مسکن مهر بر لبه درونی کاربری آموزش عالی منطبق و کاربری آموزش عالی از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مشخص گردد. ۴ـ در بخش غربی محدوده میراث فرهنگی شامل تپه آثار باستانی و محوطه تاریخی قلعه‌گبری همچنین اراضی طبیعی واقع در شرق شهر با مساحت حدود ۲هکتار و اراضی با عنوان کمپینگ از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مشخص و خط محدوده بر لبه‌ی کاربری پیشنهادی منطبق گردد. ۵ ـ در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر، پهنه صنعتی به پهنه زراعی (وضع موجود) تغییر یابد و صرفاً واحدهای صنعتی موجود در نقشه حریم شهر نمایش داده شود. ۶ ـ در بخش ضوابط و مقررات اساس طرح جامع، تغییرات محدوده شهر صرفاً در حد تدقیق پلاک‌ها (کاهش یا افزایش) مورد قبول می‌باشد و شبکه شریانی درجه۲ و خط حریم شهر نیز به عنوان مغایرت اساسی در اساس طرح جامع ذکر گردد. ۷ـ تغییرات مجاز (غیراساسی) در سطوح خدماتی پیشنهادی به حداکثر مجموعاً ۱۵ درصد تغییر یابد. ۸ ـ کاربری زراعی بخش جنوبی شهر به شکل کاربری زراعی باقی بماند و کاربری فضای سبز به زراعی (غیر از تفکیکی و حقوق مکتسبه) تغییر یابد. ۹ـ باتوجه به موقعیت مرزی شهر مطالعات پدافند غیرعامل تهیه و ارائه گردد براساس تبصره۳ مصوبه ۱۰/۳/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هائی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و ... را تهیه و ارائه نماید. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد. این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۴۵۰۰۰ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۶۲۰ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۷۲ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۲۲۹۶ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده‌بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سرپل ذهاب بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی