مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر امین شهر

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1392/03/27
شماره ویژه نامه ۵۸۲
شماره انتشار ۱۹۸۸۹
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۱۵۵۰۷                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر امین شهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ طرح جامع ـ تفصیلی شهر امین شهر را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ محدوده طرح هادی مصوب، به استثنای کاربری مصلی شهر، پارک مجاور مصلی و مجتمع اداری واقع در ضلع جنوبی و اراضی پیشنهادی شمال غربی معبر ۱۶ متری به عنوان محدوده طرح جامع شهر ملاک عمل قرار گیرد. ۲ـ استخوان‌بندی اصلی شبکه معابر شهری، افزایش یا کاهش محدوده و حریم شهر، کاربری‌های عمده شهری، باغات داخل شهر، پارک همجوار مصلی، مصلی و مجتمع اداری و ورزشی بعنوان اساس طرح جامع تعیین گردد. ۳ـ ضوابط و مقررات مجاز، مشروط و ممنوع در حریم پیشنهادی شهر با تعیین پهنه باغ و زراعی و با تأکید بر رعایت قانون حفظ اراضی زراعی و باغات مشخص و ملاک عمل قرار گیرد. ۴ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد. ۵ ـ محدوده پیشنهادی شهر در محلات ناصریه و جمشید‌آباد منطبق بر بافت فیزیکی ساخته شده موجود و حقوق مکتسبه ایجاد شده منطبق گردد. ۶ ـ فضای سبز حفاظتی دور تا دور شهر (پیشنهادی) از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر تثبیت گردد. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد. این طرح بر‌اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۶۳۰۰ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۶۴/۳۵۰ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۳/۱۲ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۵/۱۷۷۱ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیر‌بنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر امین شهر بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی