مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تشکیل یک گروه به مسئولیت استانداری

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/12/23
شماره ویژه نامه ۵۵۶
شماره انتشار ۱۹۸۱۷
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۷۷۵۸۳                                                                     ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص  تشکیل یک گروه به مسئولیت استانداری البرز برای تخلفات انجام شده  در منطقه طالقان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیستمین جلسه سال جاری خود، با توجه به تغییر در تقسیمات سیاسی و تشکیل استان البرز، بند یک مصوبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ خود را به شرح زیر اصلاح می‌نماید: یک گروه به مسئولیت استانداری البرز و عضویت دستگاههای اجرایی مرتبط (وزارت نیرو ـ بنیاد مسکن ـ سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی) تخلفات انجام شده در منطقه طالقان را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را ظرف مدت ۴۵ روز به شورای عالی ارائه نماید. همچنین در بند ۹ جدول ذیل مصوبه فوق‌الذکر عبارت «استانداری تهران» به «استانداری البرز» تغییر می‌یابد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی