مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رستمکلا

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/01/29
شماره ویژه نامه ۴۵۴
شماره انتشار ۱۹۵۴۹
شماره نامه
تاریخ نامه

  شماره۹۰/۳۰۰/۱۰۶۴۷۰                                                               ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رستمکلا استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰، طرح جامع ـ تفصیلی شهر رستمکلا را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح و سرانه‌های پیشنهادی به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. ۲ـ پارک پیشنهادی ضلع جنوبی بعد از کمربندی جنوبی از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده بر برجنوب کمربندی تدقیق شود و سایر کاربری‌های خارج از کمربندی جنوبی در صورت نیاز در نقشه منطقه‌بندی حریم جانمایی شوند. ۳ـ کمربندی در ضلع غربی بر خیابان مصوب طرح هادی شهر منتقل شود و کلیه اراضی زراعی از محدوده شهر خارج گردد و خط محدوده بر کمربندی منتقل شده در این بخش منطبق شود. ۴ـ در ضلع شمالی فضای سبز نواری از محدوده شهر خارج و در حریم شهر تثبیت گردد و خط محدوده بر معابر و بافت موجود تدقیق گردد. ۵ ـ با توجه به اینکه مسیر عبوری شمال شهر محور شریانی برون شهری است لذا ایجاد میدان به هر نحو در این محور ایجاد اشکال می‌کند لذا باید تمهیدات لازم اتخاذ شود. ۶ ـ دسترسی‌های بخش شمال شهر به مسیر کندرو و مسیر گرگان ـ ساری غیر از مسیرهای شریانی درجه ۲ بسته شود. ۷ـ مسیر کمربندی (رینگ دور شهر) از نوع شریانی درجه ۲ تثبیت گردد. ۸ ـ باغات درون شهر تثبیت گردد و تابع قانون زمین شهری باشند (غیر از باغاتی که در طرح هادی مصوب دارای کاربری مسکونی بوده و دارای حقوق مکتسبه می‌باشند.) ۹ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها اصلاح گردد. ۱۰ـ برای بولوار پیشنهادی ما بین رستم‌کلا و گرجی محله تهیه طرح موضعی پیشنهاد گردد. ۱۱ـ در نقشه منطقه‌بندی حریم خدمات بین‌ راهی حذف و در صورت نیاز به صورت مجتمع دیده شود و نقشه منطقه‌بندی حریم براساس مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط جلوگیری از افـزایش محدوده شهرها تهیه و ارائه گردد. ۱۲ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد. ۱۳ـ اساس طرح مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد. این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۳۹۸) معادل ۲۲۴۳۸ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۷۶/۵۴۲ هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۳/۴۱ نفر در هکتار و حریمی به مساحت ۲۱/۱۹۳۷ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر رستمکلا بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی