مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و الحاق ۳/۵ اراضی تعاو

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۵۲۸۳۰                                                                  ۲۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری  و الحاق ۳/۵ اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس پیرو اعلام مصوبه به شماره ۹۱/۳۰۰/۱۶۱۳۵ و تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ با موضوع تغییر کاربری و الحاق ۳/۵ اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم، به استحضار می‌رساند مصوبه مذکور به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت: در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اراضی ۳/۵ هکتاری تعاونی مسکن تاکسیرانان جهرم به شرط واگذاری ۷۰% اراضی بابت سهم خدمـات عمومی و معابر به شهـرداری و دولـت و ۳۰% مسکـونی جهت احداث مسکن مهـر و اخـذ فـرم (ج) اعضای تـعاونی مبـنی بر واجـد شرایط بودن آنـان، با الـحاق به محدوده و تعییـن کاربری مسکونی موافقت و مقـرر گردید نقشه کـاربری اراضی پیشنهادی با طرح تـدقیق سرانه‌ها کنترل شده و پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شهردار محترم و رییس محترم شورای اسلامی شهر جهرم و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی