مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر شیراز مربوط به تغ

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۴۴۱                                                                  ۲۸/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی  شهر شیراز مربوط به تغییر کاربری دو قطعه باغ در محدوده قصرالدشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ خود موضوع مغایرت اساسی شهر شیراز مربوط به تغییر کاربری دو قطعه باغ در محدوده قصرالدشت به مساحت ۷/۴ هکتار (در اجاره وزارت نفت) و ۴۱۰۰ مترمربع (دارای مالک خصوصی) را مورد بررسی قرار داد و با تغییر کاربری باغات فوق‌الذکر مخالفت نمود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی