مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۰۰۳                                                                  ۲۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ خود طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی (ناحیه نیشابور ـ سبزوار) را که در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی مورد تصویب قرار گرفته بود را پیرو جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ خود مجدداً بررسی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: طرح جامع ناحیه‌ای نیشابور ـ سبزوار به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. جمعیت ناحیه مطابق با سرشماری سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۸۷۰۳۷۱ نفر می‌باشد که از این تعداد ۲۲/۵۲ درصد آن شهرنشین و ۷۲/۴۷ درصد روستا نشین و حدود ۰۶/۰ درصد غیرساکن می‌باشند. عملکرد غالب اقتصادی ناحیه به ترتیب شامل بخشهای خدمات (۷۳/۴۰) و کشاورزی (۳۳۴۰) و صنعت (۵۷/۱۷) می‌گردد. مطابق پیش‌بینی طرح جمعیت ناحیه در افق ۲۰ ساله (۱۴۰۵) با نرخ رشد معادل ۵/۱ درصد به ۱۱۷۲۲۶۳ نفر خواهد رسید. این ناحیه در مجموع مساحتی بالغ بر ۲۶۰۷۰ کیلومتر مربع معادل ۳۷/۲۲ درصد از مساحت استان را در بر می‌گیرد و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد: سند شماره۱ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی سند شماره۲ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی سند شماره۳ـ سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی سند شماره۴ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد. در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی