مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهرا

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/03/17
شماره ویژه نامه ۴۷۰
شماره انتشار ۱۹۵۸۹
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۱۳۷۴۴                                                                    ۹/۳/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا سال ۱۳۹۵ شهردار محترم تهران پیرو اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۹۰/۳۰۰/۱۰۹۱۸۱ و تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ در زمینه تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا سال ۱۳۹۵، به استحضار می‌رساند مصوبه مذکور به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت: با توجه به ضرورت تأمین اراضی موردنیاز برای رفع کمبود فضاهای عمومی شهر تهران، اراضی با کاربریهای فضای سبز، پارکها و تجهیزات و تأسیسات شهری پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی ملاک عمل قبلی شهرداری، به ویژه در سطح محلات تا پایان سال ۱۳۹۵ در طرح جامع، تثبیت و ملاک عمل قرار گیرد و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ در این موارد می‌بایست به تأیید نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. ضمناً آن دسته از اراضی دولتی که قبلاً توسط مسکن و شهرسازی استان واگذار شده و تعهداتی برای مردم ایجاد شده، مستثنی می‌باشند. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی