مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر مرودشت

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/09/30
شماره ویژه نامه ۵۲۹
شماره انتشار ۱۹۷۵۰
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۷۰۳                                                                  ۲۹/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر مرودشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱، بازنگری طرح جامع شهر مرودشت را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: کلیات طرح به تأیید اعضا رسید و مقرر شد کمیته منتخب شورای عالی شامل: نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون عمرانی استانداری فارس، طرح را بررسی و نتیجه، مصوبه شورای عالی تلقی گردد. این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۵) معادل ۱۸۸۵۰۰ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۲/۱۹۵۹ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر، با نرخ رشدی برابر با ۱/۲ درصد، تراکم ناخالص پیشنهادی ۹۲ نفر در هکتار و حریمی به مساحت ۱۰۸۷۰ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع رییس محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم شهر مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی