مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری ۵/۲۳ هکتار اراضی مجاو

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۵۳۷۰۴                                                                  ۲۹/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری  ۵/۲۳ هکتار اراضی مجاور خیابان صیاد شیرازی واقع در شمال شرق شهر اردبیل استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ خود موضوع مغایرت اساسی شهر اردبیل مربوط به تغییر کاربری ۵/۲۳ هکتار اراضی مجاور خیابان صیاد شیرازی واقع در شمال شرق شهر اردبیل از کاربری پارک و فضای سبز به مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، درمانی و فضای سبز را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: با توجه به اینکه عمده اراضی دولتی می‌باشد شورای عالی شهرسازی و معماری با کلیات پیشنهاد موافقت نمود و مقرر گردید: ۱) اثرات تغییر کاربری و تغییر سرانه‌ها در طرح جامع مدنظر قرار گیرد. ۲) با عنایت به سیل‌گیر بودن اراضی، ضمن گمانه‌زنی و آزمایشات فنی مکانیک خاک تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود سیلاب به شهر و احداث دیواره ساحلی توسط شهرداری اتخاذ گردد. ۳) نقشه کاربری اراضی با رعایت طرح تدقیق سرانه‌ها و تعاریف و کاربری‌ها تهیه و پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی