مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۹۱/۳۰۰/۵۲۶۹۰                                                                  ۲۴/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در هیجدهمین جلسه سال ۱۳۹۰ در مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ طرح توسعه و عمران ناحیه اردبیل مصوب جلسه ۲۴/۶/۱۳۸۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل را مورد بررسی نهائی قرار داد و ضمن تصویب کلیات طرح مقرر نمود تدقیق موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان منتخب شورای عالی با حضور آقایان مجیدی و علویان صدر، نماینده استاندار اردبیل و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و پیشنهادات به طرح اضافه شود. کمیته منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ خود پیرو مصوبات جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ نمایندگان وزارتخانه راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و استانداری اردبیل موضوع طرح جامع ناحیه اردبیل را مورد بررسی مجدد قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: کلیات طرح مورد تأئید قرار گرفت و مقرر شد ضوابط و مقررات استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی به استناد مصوبه شماره ۷۸۹۴۶ت۳۹۱۲۷ه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ هیئت محترم وزیران اصلاح و در ضوابط و مقررات طرح رعایت گردد. جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه اردبیل در سال افق طرح (۱۴۰۵) معادل ۷۸۵۸۹۵ نفر (۷۶ درصد شهری و ۲۴درصد روستایی) و مساحت آن ۴۷۳۶ کیلومتر مربع خواهد بود و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد: سند شماره۱ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی سند شماره۲ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی سند شماره۳ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی سند شماره۴ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد. در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی