قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهجمهوری اسلامی ایران

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۵۳۹۴۲/۱۴۹                                                                       ۱۸/۹/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۱۸۱۵۳۵                                                                            ۲۵/۹/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران «قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۹۴۲/۱۴۹ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد   قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده واحده ـ بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف ـ در بند (و) ماده (۴۴) عبارت «یک سال و» قبل از عبارت «بالای یک سال اسارت» و عبارت «با رعایت سقف مقرر در این بند» بعد از عبارت «امور ایثارگران» اضافه می‌شود. ب ـ در فراز آخر بند (و) عبارت «آزادگان زیر سه سال اسارت» به عبارت «آزادگان کمتر از یک سال اسارت» تغییر می‌یابد. پ ـ به ابتدای تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) عبارت «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان» اضافه می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی