تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1391/06/21
شماره ویژه نامه ۴۹۹
شماره انتشار ۱۹۶۶۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۲۰۲۰۰/ت۴۶۷۶۹هـ                                                            ۱۸/۶/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌های طبیعی و مهار پدیده‌های مخرب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف ـ به منظـور اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه «استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌‌های طبیعی مانند باروری ابرها، یونیزاسیون کردن هوا و همچنین مهار پدیده‌های مخرب طبیعی مانند ریزگردها، خشکسالی و امثال آن» کارگروهی با ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تشکیل می‌شود. ب ـ تصمیمات کارگروه یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق دفتر هیئت دولت قابل ابلاغ است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی