لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/04/12

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1400/04/02

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/04/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب و ج تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب و ج تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/04/26

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب و ج تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
آیین نامه اجرایی جزءهای ۱و ۲ بند الف ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین نامه اجرایی جزءهای ۱و ۲ بند الف ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
1400/04/13

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جزءهای ۱و ۲ بند الف ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء ۴ بند ب ماده ۱۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء ۴ بند ب ماده ۱۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
1400/04/12

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء ۴ بند ب ماده ۱۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
آیین نامه نحوه تامین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران آیین نامه نحوه تامین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران
1400/04/12

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه نحوه تامین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاح تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه بعدی آن مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ اصلاح تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه بعدی آن مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱
1400/04/13

تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه بعدی آن مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده بخشنامه درخصوص ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثاً ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثاً ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم
1400/04/19

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ارسال دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثاً ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص اقدامات لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی بخشنامه درخصوص اقدامات لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی
1400/04/20

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص اقدامات لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص الگوی شناسه پرداخت شرکتهای دولتی بخشنامه درخصوص الگوی شناسه پرداخت شرکتهای دولتی
1400/04/20

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص الگوی شناسه پرداخت شرکتهای دولتی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ترخیص کامیونهای وارده از محل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی کشور بخشنامه درخصوص ترخیص کامیونهای وارده از محل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی کشور
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ترخیص کامیونهای وارده از محل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت اعتبار میزان ساخت داخل انواع خودرو مربوط به شرکت صنایع خودروسازی مدیران بخشنامه درخصوص تمدید مهلت اعتبار میزان ساخت داخل انواع خودرو مربوط به شرکت صنایع خودروسازی مدیران
1400/04/07

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمدید مهلت اعتبار میزان ساخت داخل انواع خودرو مربوط به شرکت صنایع خودروسازی مدیران ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ثبت سفارش قطعات منفصله کامیون کشنده دانگ فنگ شرکت سایپا دیزل بخشنامه درخصوص ثبت سفارش قطعات منفصله کامیون کشنده دانگ فنگ شرکت سایپا دیزل
1400/04/16

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ثبت سفارش قطعات منفصله کامیون کشنده دانگ فنگ شرکت سایپا دیزل ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل) بخشنامه درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل)
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص شرکتهای مجاز به صادرات شیشه بخشنامه درخصوص شرکتهای مجاز به صادرات شیشه
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرکتهای مجاز به صادرات شیشه ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ضوابط ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههایی که دارای پرداختهای غیر مستمر هستند بخشنامه درخصوص ضوابط ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههایی که دارای پرداختهای غیر مستمر هستند
1400/04/20

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ضوابط ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههایی که دارای پرداختهای غیر مستمر هستند ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک بخشنامه درخصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک
1400/04/07

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه ارزش کالای دخانی بخشنامه درخصوص محاسبه ارزش کالای دخانی
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه ارزش کالای دخانی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت توسن محرکه شرق بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت توسن محرکه شرق
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت توسن محرکه شرق ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت صنعت موتور شکوهیه بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت صنعت موتور شکوهیه
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت صنعت موتور شکوهیه ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو
1400/04/09

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت برقی شرکت توسن محرکه شرق بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت برقی شرکت توسن محرکه شرق
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت برقی شرکت توسن محرکه شرق ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو
1400/04/09

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل
1400/04/09

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر