لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
آثار و اعتبار اسناد رسمی آثار و اعتبار اسناد رسمی
ثبتی 1401/10/20

بر اساس ماده۷۰ ق.ثبت «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی‌ است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود...»

مشاهده بیشتر
مراحل تعویض شناسنامه مراحل تعویض شناسنامه
ثبتی 1401/10/17

علاوه بر کارت ملی که کارت هویتی اصلی ایرانیان محسوب می‌شود، شناسنامه نیز در بسیاری از موارد مورد نیاز می‌باشد.

مشاهده بیشتر
راهنمای تغییر نشانی در سازمان ثبت احوال راهنمای تغییر نشانی در سازمان ثبت احوال
ثبتی 1401/10/11

افرادی که آدرس محل سکونت آن‌ها تغییر کرده، باید که آدرس محل جدید سکونت خود را در سایت سازمان ثبت احوال ثبت کنند.

مشاهده بیشتر
مراجع ثبتی مراجع ثبتی
ثبتی 1401/10/03

منظور از مراجع ثبتی، مراجعی قضایی است که در ادارات ثبت و به موجب مقررات ثبتی تشکیل گردیده و به نوعی رسیدگی به اختلافات ثبتی را عهده دار می باشند.

مشاهده بیشتر
سند سند
ثبتی 1401/09/15

سند، هنوز هم مهمترین و رایجترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می دهد طرفین با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قرارادعا را که منعقد می کنند تدارک می نمایند.

مشاهده بیشتر
افراز ملک مشاع افراز ملک مشاع
ثبتی 1401/08/15

افراز در اصلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء همچنین تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان می باشد.

مشاهده بیشتر
ابطال سند رسمی ابطال سند رسمی
ثبتی 1401/08/02

مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی اسنادی هستند که توسط دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک و یا توسط مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شوند، عوامل ابطال اسناد رسمی متعدد هستند. اسناد رسمی هم برای اموال منقول و هم برای اموال غیر منقول تنظیم می شوند.

مشاهده بیشتر
الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تنظیم سند رسمی
ثبتی 1401/07/26

هر عقد و قراردادی بعد از انعقاد سر منشأ آثاری است . در این راستا برای اجرای هر چه صحیح تر و تضمین بقای قرارداد ، قواعدی در نظر گرفته شده است که تخطی از آن غیر ممکن است از جمله ، مطابق قاعده اصالت الزوم هر قرارداد و تعهدي لازم الاجراست مگر آنکه قانون فسخ یا طرفین فسخ آن را تجویز کنند. از سوی دیگر روایت « أوفوا بالعقود ( مائده ، آیه 15 ) هم در همین زمینه جاری است . عقلا هر شخصی که قراردادی را امضاء می کند خود را به آثار و تبعات آن ملزم می کند ، بناراین آثار و لوازم هر قراردادی لازم الوفاست. الزام به تنظیم سند رسمی ، عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود .

مشاهده بیشتر
دعوای سند مالکیت معارض دعوای سند مالکیت معارض
ثبتی 1401/07/23

اگر دو سند مالکیت جزئا یا کلاً از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رای هیات نظارت ماده ۶ قانون ثبت احراز شود سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می شود.

مشاهده بیشتر
بخشنامه موضوع تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی درخصوص ثبت ساختمانها، املاک، فضاهای اداری و غیر اداری و... در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) بخشنامه موضوع تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی درخصوص ثبت ساختمانها، املاک، فضاهای اداری و غیر اداری و... در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا)
ثبتی 1400/05/23

بخشنامه خزانه داری کل کشور موضوع تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی درخصوص ثبت ساختمانها، املاک، فضاهای اداری و غیر اداری و... در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر