فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی
گلچین اخبار 1403/02/26 261

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی

آدرس و تلفن دفتر خدمات قضایی مشهد به روز شده ۱۴۰۳

ردیف کد دفتر نام دفتر آدرس دفتر
۱ ۴۷۶۰۰ دفتر دادگستری مشهد خراسان رضوی – مشهد – دادگستری کل استان خراسان رضوی
۲ ۴۷۶۰۱ دفتر ویژه استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی-مشهد-بلوار هدایت- بلوار شفا- مجتمع قضائی شهید مطهری
۳ ۴۷۶۰۲ ۹۳۳۱۱۰۰۱ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان امام خمینی – خیابان رازی غربی – نبش رازی غربی – پلاک ۵۲ – طبقه همکف – شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۵۸۱۶۱۰- ۰۵۱۳۸۵۴۵۵۹۵ -۰۵۱۳۸۵۴۵۵۹۹
۴ ۴۷۶۰۳ ۹۳۳۱۱۰۰۲ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار استقلال – بین استقلال ۳و۱ – پلاک ۷۱ تلفن: ۰۵۱۳۶۰۸۴۱۰۸
۵ ۴۷۶۰۴ ۹۳۳۱۱۰۰۳ استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- خیابان قاسم آباد – بلوار شاهد – بین شاهد ۷۱ و ۷۳ – پلاک ۸۹۷ – طبقه دوم – تلفن: ۰۵۱۳۶۶۱۹۵۴۶
۶ ۴۷۶۰۵ ۹۳۳۱۱۰۰۴ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار فردوسی – نبش فردوسی ۱۷ – پلاک ۲۸۹ تلفن: ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۲۸
۷ ۴۷۶۰۶ ۹۳۳۱۱۰۰۵ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان احمد آباد – بین خیابان عدالت و محتشمی – پلاک ۱۴۲ تلفن: ۰۵۱۳۸۴۰۲۵۸۱
۸ ۴۷۶۰۸ ۹۳۳۱۱۰۰۷ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار عبدالمطلب – بین عبدالمطلب ۳۰ و ۳۲ – پلاک ۵۹۰ تلفن: ۵۱۳۷۱۳۹۰۰۳
۹ ۴۷۶۰۹ ۹۳۳۱۱۰۰۸ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد- بلوار معلم- بین معلم ۵۵ و ۵۷ – ساختمان کوروش- طبقه فوقانی فروشگاه کوروش- واحد اول – تلفن: ۰۵۱۳۸۹۱۴۵۰۷
۱۰ ۴۷۶۱۰ ۹۳۳۱۱۰۰۹ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان رسالت- خیابان رسالت ۱۳(صدوق۱۴) – پلاک ۱۵۰
۱۱ ۴۷۶۱۱ ۹۳۳۱۱۰۱۰ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار پیروزی – بین پیروزی ۱ و ۳ – پلاک ۹۵ تلفن: ۰۵۱۳۸۷۸۳۲۳۶
۱۲ ۴۷۶۱۳ ۹۴۳۱۱۰۱۲ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار پیروزی – بین میدان حر و پیروزی ۳۰ – روبروی درمانگاه پیروزی – ساختمان زمرد – پلاک ۸۱۰ – طبقه اول – تلفن ۰۵۱۳۷۲۹۵۱۱۹ و ۰۵۱۳۸۷۰۴۱۶۰
۱۳ ۴۷۶۱۴ ۹۶۳۱۱۰۱۴ استان خراسان رضوی – شهرستان تایباد – بلوار امام حسین(ع)- پلاک ۵۰ – تلفن: ۰۵۱۵۴۵۳۷۷۰۰
۱۴ ۴۷۶۱۶ ۹۶۳۱۱۰۱۶ استان خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه – شهرستان تربت حیدریه – بلوار مدرس- نبش مدرس ۲۴ – تلفن: ۰۵۱۵۲۲۲۱۲۶۴
۱۵ ۴۷۶۱۷ ۹۶۳۱۱۰۱۷ استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – ابتدای بلوار شهید خوشرو – نرسیده به خوشرو یک – تلفن:۰۵۱۴۶۱۲۹۸۲۸
۱۶ ۴۷۶۱۸ ۹۶۳۱۱۰۱۸ استان خراسان رضوی – شهرستان خلیل آباد – خیابان امام خمینی – بین امام خمینی ۱۲ و ۱۴ – طبقه اول مجتمع تجاری شمس – تلفن: ۰۵۱۵۷۷۲۴۸۴۸
۱۷ ۴۷۶۱۹ ۹۶۳۱۱۰۱۹ استان خراسان رضوی – شهرستان خواف – خیابان مرزداران- جنب رستوران برادران – تلفن:۰۵۱۵۴۲۳۲۴۰۳
۱۸ ۴۷۶۲۰ ۹۶۳۱۱۰۲۰ استان خراسان رضوی -شهرستان درگز – چهارراه فرمانداری – مکان بانک قوامین سابق- جنب پمپ بنزین – تلفن : ۰۵۱۴۶۲۳۱۱۳۱
۱۹ ۴۷۶۲۱ ۹۶۳۱۱۰۲۳ استان خراسان رضوی -شهرستان سرخس – بلوار پاسداران – خیابان امام علی – امام علی ۵ – پلاک ۲۸ – طبقه همکف – تلفن : ۰۵۱۳۴۵۴۰۱۶۷
۲۰ ۴۷۶۲۲ ۹۶۳۱۱۰۲۴ استان خراسان رضوی – شهرستان شاندیز – خیابان ولیعصر – ولیعصر ۸ – ساختمان پزشکان – طبقه همکف – تلفن:۰۵۱۳۴۲۸۷۱۰۳
۲۱ ۴۷۶۲۴ ۹۶۳۱۱۰۲۷ استان خراسان رضوی- شهرستان کاشمر- خیابان عدالت -روبروی عدالت ۱۵- تلفن: ۰۵۱۵۵۲۵۸۳۰۳
۲۲ ۴۷۶۲۵ ۹۶۳۱۱۰۲۹ استان خراسان رضوی – شهرستان گناباد -خیابان امام خمینی (ره) ۱۰ – پلاک ۳۷.۳ – تلفن: ۰۵۱۵۷۲۶۳۰۸۱
۲۳ ۴۷۶۲۶ ۹۶۳۱۱۰۱۳ استان خراسان رضوی – شهرستان بردسکن – میدان مرامی – خیابان پانزده خرداد – پلاک ۴ تلفن: ۰۵۱۵۵۴۲۳۵۳۵
۲۴ ۴۷۶۲۷ ۹۶۳۱۱۰۲۱ استان خراسان رضوی – شهرستان قوچان – بلوار آیت اله طالقانی – نبش بلوار مصلی – ساختمان بنیاد ۱۵ خرداد – تلفن: ۰۵۱۴۷۲۲۵۰۲۰ – ۵۱۴۷۲۲۵۰۲۱
۲۵ ۴۷۶۲۹ ۹۶۳۱۱۰۳۰ استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- بلوار طبرسی جنوبی -بین خیابان ۶۳ و ۶۵
۲۶ ۴۷۶۳۰ ۹۶۳۱۱۰۲۵ استان خراسان رضوی – شهرستان بینالود – طرقبه – میدان صاحب الزمان – ساختمان بانک قوامین – طبقه سوم تلفن: ۰۵۱۳۴۲۲۶۵۳۲
۲۷ ۴۷۶۳۱ ۹۶۳۱۱۰۲۸ استان خراسان رضوی – شهرستان کاشمر – کوهسرخ – خیابان آریا – نبش آریا تلفن: ۰۵۱۵۵۸۲۴۳۳۳
۲۸ ۴۷۶۳۲ ۹۷۳۱۱۰۳۱ استان خراسان رضوی – شهرستان فیروزه – بلوار امام رضا – بعد از چهارراه ولایت – نرسیده به کلانتری – تلفن : ۰۵۴۱۳۵۳۳۹۱۲
۲۹ ۴۷۶۳۳ ۹۷۳۱۱۰۳۲ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار عبدالمطلب – نبش عبدالمطلب ۱۰ – پلاک ۱۳۶ تلفن:۰۵۱۳۷۲۵۲۳۲۸
۳۰ ۴۷۶۳۵ ۹۷۳۱۱۰۳۴ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان هفده شهریور – اول پنجراه – بازار هشتم – تلفن: ۰۵۱۳۳۶۶۶۴۴۸
۳۱ ۴۷۶۳۶ ۹۷۳۱۱۰۳۵ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار صیاد شیرازی – نبش صیاد ۱۳ – ساختمان ایساتیس تلفن:۰۵۱۳۸۹۴۴۸۱۷
۳۲ ۴۷۶۳۷ ۹۷۳۱۱۰۳۶ استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- منطقه۸- میدان امام خمینی (ره)- روبروی ساختمان شهرداری منطقه۸- پلاک ۷ تلفن: ۰۵۱۳۸۵۳۹۴۴۴
۳۳ ۴۷۶۳۸ ۹۷۳۱۱۰۳۳ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – انتهای بلوار صاحب الزمان – نبش دانشگاه ۳ – مجتمع امین – طبقه اول – واحد ۱۲۶ تلفن:۰۵۱۳۷۱۳۵۹۹۱
۳۴ ۴۷۶۳۹ ۹۷۳۱۱۰۳۸ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد ۵۳ و ۵۵ – پلاک ۲/ ۴۶۹ – طبقه اول – تلفن: ۰۵۱۳۸۴۲۱۴۳۶ – ۰۵۱۳۸۴۰۳۷۶۸
۳۵ ۴۷۶۴۰ ۹۷۳۱۱۰۳۹ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان گاز – بین گاز ۴ و ۶ – پلاک ۲۲۲/۱ – طبقه همکف تلفن: ۰۵۱۳۷۳۲۳۱۹۱
۳۶ ۴۷۶۴۱ ۹۸۳۱۱۰۴۵ استان خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه – خیابان فردوسی شمالی – نبش فردوسی یک – جنب اداره برق تلفن:۰۵۱۵۲۳۱۵۵۰۷
۳۷ ۴۷۶۴۲ ۹۸۳۱۱۰۵۷ استان خراسان رضوی – شهرستان سبزوار- بخش جغتای شهرستان سبزوار -بلوار آزادگان – جنب مسجد امام سجاد – تلفن ۰۵۱۴۵۶۲۰۴۱۰
۳۸ ۴۷۶۴۳ ۹۸۳۱۱۰۵۰ استان خراسان رضوی – شهرستان سبزوار – خیابان آیت اله طالقانی- پلاک ۵۰۵ تلفن:۰۵۱۴۴۶۷۳۴۹۸
۳۹ ۴۷۶۴۴ ۹۸۳۱۱۰۴۴ استان خراسان رضوی – شهرستان بردسکن – خیابان عدالت – عدالت یک – روبری مسجد جامع تلفن:۰۵۱۵۵۴۲۳۶۰۰
۴۰ ۴۷۶۴۵ ۹۸۳۱۱۰۵۱ استان خراسان رضوی – شهرستان سبزوار – خیابان اسدآبادی – حدفاصل میدان مادر و میدان سی هزارمتری – روبروی اداره برق – پلاک ۷۲ تلفن:۰۵۱۴۴۲۹۹۰۷۸
۴۱ ۴۷۶۴۶ ۹۸۳۱۱۰۴۶ استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – بلوار دانشگاه – بین دانشگاه ۱۷ و ۱۵ تلفن:۰۵۱۴۲۶۲۶۷۵۰
۴۲ ۴۷۶۴۷ ۹۸۳۱۱۰۵۲ استان خراسان رضوی – شهرستان زاوه – خیابان پاسداران – نبش خیابان معلم تلفن:۰۵۱۵۳۸۶۳۴۶۱
۴۳ ۴۷۶۴۸ ۹۸۳۱۱۰۵۹ استان خراسان رضوی – شهرستان تربت جام – بلوار امام خمینی(ره) – پلاک ۵۹۸ تلفن: ۰۵۴۳۵۲۳۲۰۵۸
۴۴ ۴۷۶۴۹ ۹۸۳۱۱۰۴۰ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – شهرک غرب – میدان مادر – بلوار شاهد – بین شاهد ۵۴ و چهارراه راه آهن
۴۵ ۴۷۶۵۰ ۹۸۳۱۱۰۵۳ استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – خیابان امام خمینی(ره)- خیابان پانزده خرداد – کوچه پانزده خرداد ۸ تلفن:۰۵۱۴۳۳۵۳۷۷۱
۴۶ ۴۷۶۵۱ ۹۸۳۱۱۰۵۵ استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی خیابان هفده شهریور – کوچه شقایق تلفن:۰۵۱۴۳۲۶۷۶۵۶
۴۷ ۴۷۶۵۳ ۹۸۳۱۱۰۴۹ استان خراسان رضوی – شهرستان خوشاب – سلطان آباد – خیابان امام رضا(ع) – روبروی فرمانداری تلفن:۰۵۱۴۵۰۲۳۳۵۷
۴۸ ۴۷۶۵۴ ۹۸۳۱۱۰۵۴ استان خراسان رضوی – شهرستان گناباد- بخش بجستان شهرستان گناباد- بلوار مطهری – حاشیه بلوار – بعد از چهارراه مطهری – پلاک ۷۶ – تلفن ۰۵۱۵۶۵۲۷۸۲۰
۴۹ ۴۷۶۵۵ ۹۸۳۱۱۰۴۳ استان خراسان رضوی – شهرستان کاشمر – خیابان بهبودی – نبش خیابان اباذر تلفن:۰۵۱۵۵۲۴۵۳۰۱
۵۰ ۴۷۶۵۶ ۹۸۳۱۱۰۵۶ استان خراسان رضوی – شهرستان مه ولات – فیض آباد – بلوار معلم – بین معلم ۲ و ۴ تلفن:۰۵۱۵۶۷۲۹۲۹۳- ۰۵۱۵۶۷۲۸۷۸۷
۵۱ ۴۷۶۵۷ ۹۸۳۱۱۰۴۱ استان خراسان رضوی – شهرستان خلیل آباد – خیابان امام خمینی(ره) – بین امام ۲۳ و ۲۵ – روبروی آموزش و پرورش تلفن:۰۵۱۵۷۷۲۵۲۶۶
۵۲ ۴۷۶۵۸ ۹۸۳۱۱۰۴۲ استان خراسان رضوی – شهرستان کلات – بلوار امام رضا(ع) ۲۳ تلفن:۰۵۱۳۴۷۲۴۲۵۰
۵۳ ۴۷۶۵۹ ۹۸۳۱۱۰۴۸ استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – گلبهار – خیابان خاوران ۵ – شقایق ۳ – پلاک ۱۳ تلفن:۰۵۱۳۸۳۲۵۶۸۲
۵۴ ۴۷۶۶۰ ۹۸۳۱۱۰۶۰ استان خراسان رضوی – شهرستان فریمان – بلوار امام رضا (ع) شرقی تلفن:۰۵۱۳۴۶۲۸۹۴۴
۵۵ ۴۷۶۶۱ ۹۸۳۱۱۰۵۸ استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – سرولایت – خیابان امام خمینی (ره) – تلفن:۰۵۱۴۲۰۷۳۸۵۹
۵۶ ۵۰۰۲۰ ۹۹۳۱۱۰۶۴ استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد-بلوارحر-روبروی میدان باررضوی -پلاک۱۱۰-تلفن:۰۵۱۳۷۳۰۸۸۴
۵۷ ۵۰۰۲۲ ۹۹۳۱۱۰۶۲ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان مفتح – خیابان شهید اسماعیل پور طرقی – نرسیده به تقاطع میرزاکوچک خان-نبش کوچه۱۸-ساختمان پزشکان امیرالمومنین(ع)-تلفن:۰۵۱۳۲۵۶۳۶۴۰
۵۸ ۵۰۰۲۵ ۹۹۳۱۱۰۶۶ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار شهید فلاحی -بین فلاحی ۹و۱۱-پلاک ۲۲۳-تلفن :۰۵۱۳۷۵۱۷۷۰۰-۰۵۱۳۷۵۱۳۳۳۰
۵۹ ۵۰۰۵۰ ۹۹۳۱۱۰۶۸ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار توس – بین خیابان توس ۱و۳ – پلاک ۱۲۲ – تلفن: ۰۵۱۳۷۶۰۸۰۹۲
۶۰ ۵۰۰۶۹ ۹۹۳۱۱۰۶۹ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار الهیه – نبش محمدی ۱۵-ساختمان سلامت -طبقه همکف – تلفن :۰۵۱۳۵۱۴۰۱۷۱
۶۱ ۵۰۰۹۸ ۹۹۳۱۱۰۷۱ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – منطقه ۱ – خیابان سناباد – نبش نبش سناباد ۴۲ – ساختمان ۷۷ – تلفن : ۳۸۴۷۳۹۶۱
۶۲ ۵۰۱۴۴ ۱۴۰۱۳۱۱۰۷۳ استان خراسان رضوی-شهرستان جغتای – روبروی دادسرای شهرستان – جنب فروشگاه افق کوروش – تلفن: ۰۵۱۴۵۷۴۳۴۷۷
۶۳ ۵۰۱۴۵ ۱۴۰۱۳۱۱۰۷۲ استان خراسان رضوی- شهر مشهد- بلوار معلم- معلم ۱۷ -پلاک ۱-طبقه همکف -شماره تماس: ۰۵۳۳۶۰۱۱۸۰۵
ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است