قرار جلب به دادرسی یعنی چه؟

قرار جلب به دادرسی یعنی چه؟
حقوق جزا و جرم شناسی 1401/10/17 261

زمانیکه که جرمی اتفاق می افتد، بازپرس تحقیقات خود را درباره ی جرم آغاز می کند. در واقع بررسی می کند جرم توسط چه کسی اتفاق افتاده است و چگونه رخ داده است.

زمانی که بازپرس با توجه به اسناد و مدارک به این نتیجه می رسد که جرم توسط متهم اتفاق افتاده است؛ باید قراری صادر کند که به آن قرار جلب دادرسی گفته می شود.

زمانیکه بازپرس در دادسرا تحقیقاتش را درباره ی جرم و متهم به اتمام می رساند دو حالت وجود دارد:

بازپرس به این نتیجه می رسد که متهم جرمی انجام نداده است یا دلایل برای وقوع جرم کافی نیست که در این صورت قرار منع تعقیب صادر می کند.

بازپرس تشخیص می دهد که این جرم توسط متهم انجام شده است که در این صورت قرار جلب دادرسی صادر می کند.

زمانی که بازپرس این قرار را صادر می کند، باید این قرار را به دادستان ارسال می نماید و دادستان موظف است که ظرف سه روز پرونده را بررسی کند و اگر با دادستان موافق بود، کیفر خواست صادر کند.

 

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است