قرارداد قمار و گروبندی

قرارداد قمار و گروبندی
تعزیرات 1401/09/29 261

عقد قمار قراردادی است که به موجب آن هریک از بازی کنندگان در برابر دیگران ملتزم می شود تا به هرکدام که بر مبنای قواعد ویژه آن بازی، نتیجه مورد نظر را بدست آورد و برنده گردد پول یا مال معینی بدهد یا عملی را انجام دهد.

عقد گروبندی قراردادی است بین دو یا چند نفر، بر این مبنا که هرکس درباره وقوع حادثه یا تحقق نتیجه خاص پیش بینی درستی کرده باشد، از دیگران مبلغی پول یا مال دیگر یا انجام کاری را بستانکار شود.اعم از اینکه حادثه یا نتیجه مورد نظر پیش از انعقاد قرارداد رخ داده باشد یا پس از آن اتفاق بیفتد و خواه اشخاص طرف توافق نسبت به آن بیگانه باشند یا در انجام آن دخالت کنند.(جزوه حقوق مدنی دکتر قربانی)

 

اگر به دنبال کسب اطلاعات بیشتری هستید یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

قمار و گروبندی

تفاوت قرارداد قمار با گروبندی

تفاوت بخت آزمایی با قرارداد قمار

  • موارد بطلان قرارداد قمار و گروبندی
  • جهات بطلان قرارداد قمار و گروبندی

عدم منفعت عقلائی و مشروع

غرری بودن معامله

عدم نقش اراده شخص در سرنوشت عقد

مواردی گروبندی اشکالی ندارد

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است