شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف 1401/09/21 261

مردم در کشور ما اغلب برای احقاق حقوقشان به فکر رفتن به دادگاه ها و ثبت شکایت می افتند . حجم زیاد مراجعه مردم به دادگاه ها باعث شد که قانون گذار مرجع حل اختلاف دیگری را بوجود آورد تا از تعداد پرونده های دادگاه ها کاسته شود . رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف تا حدی متفاوت با دادگاه است . مطابق با ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف ، این شورا ها به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی تشكیل شده اند.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

شورای حل اختلاف

موارد اختیاری رجوع به شورا

اختیار طرفین دعوا برای رجوع به شورا

اختیار دادگاه برای ارجاع دعوا به شورا

موارد اجباری رجوع به شورا

دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است