اختلاس

اختلاس
ویژه جرائم اقتصادی 1401/08/28 261

یکی از جرایم مهم در یک جامعه جرم اختلاس است، در واقع اختلاس عملی متفاوت از سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری است . اختلاس در لغت به معنای دزدیدن پول موسسه یا اداره دولتی ، ربودن ، دزدیدن و سوءاستفاده مالی توسط شخص مسئول است . قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم اختلاس را تعریف و مجازات آن را بیان کرده است.

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهادهای انقلابی. جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیر قابل گذشت است. بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

اختلاس

  • شرایط جرم اختلاس

مرتکب باید از کارمندان شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت وسایر سازمان های مذکور در ماده ۵ قانون تشدید م.م.ا.ا.ک باشد.

مرتکب باید از اموال دولت یا اموال اشخاص خصوصی که نزد دولت است بردارد.

مرتکب باید اموالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده بردارد.

مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند.

مرتکب باید عامد باشد.

مجازات جرم اختلاس

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد

در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد

مجازات کارمندی که اموال دولتی را که به او سپرده شده را عمدا تلف کند

مجازات شروع به اختلاس

  • عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس

عنصر قانونی جرم اختلاس

  • عنصر مادی جرم اختلاس

مرتکب جرم اختلاس

عمل ارتکابی در جرم اختلاس

موضوع جرم اختلاس

وسیله در جرم اختلاس

نتیجه در جرم اختلاس

عنصر معنوی جرم اختلاس

صدور قرار بازداشت موقت در جرم اختلاس

تفاوت جرم اختلاس با خیانت در امانت

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است