آیین رسیدگی داور

آیین رسیدگی داور
صلح و سازش ، داوری 1401/08/28 261

اولین مرحله برای رسیدگی داور به منازعه، درخواست ذی نفع است و این درخواست لازم نیست بصورت تنظیم درخواست در برگ چاپی دادخواست باشدو شرایط دادخواست هم لازم نیست رعایت گردد.

داور، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما اصول دادرسی را باید رعایت کند و باید مقررات داوری را نیز رعایت کند.

داور طبق محدوده موافقت نامه داوری و بر اساس موضوع اختلافی، رسیدگی و به قضاوت می پردازد.

محل داوری اگر در ضمن توافقنامه تصریح شده باشد در همان محل خواهد بود و در صورت عدم توافق اگر داوری از سمت دادگاه ارجاع شده باشد محل آن در مقر دادگاه، یا دادگاه محل دیگری را با نظر داور تامین می نماید.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

آیین رسیدگی داور

نحوه ی ابلاغ رای داور

صلح دعوا توسط داور

ملاک اعتبار رای داوران متعدد

تامین خواسته و دستور موقت در داوری

وظایف طرفین دعوا

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است