تسبیب در جرم

تسبیب در جرم
کیفری 1401/08/24 261

تسبیب در جنایت به موجب ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی عبارت است از آن که کسی که سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوریکه اگر نبود جنایت حاصل نمی شد.مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

 

دانستنی های مفید برای شما دیته بندی شده است.

تسبیب در جرم

اجتماع سبب و مباشر

موارد اقوی بودن سبب از مباشر

اشتراک اسباب

  • اجتماع اسباب

وجود دو یا چند سبب غیرمجاز طولی در وقوع جنایت

اگر برخی اسباب غیرمجاز و برخی مجاز باشند

معاونت در جرم

  • مصادیق معاونت در جرم

تحریک

ترغیب

تهدید

تطمیع

دسیسه، فریب و نیرنگ

تهیه وسیله ارتکاب جرم

ارائه ی طریق ارتکاب جرم

تسهیل وقوع جرم

  • مجازات معاون در جرم

فرضی است که برای معاون مجازات خاصی در شرع یا در قانون پیش بینی شده است

فرضی است که که قانون، مجازات خاصی را برای معاون پیش بینی نکرده است

  • شرایط تحقق معاونت در جرم

جرم بودن عمل فاعل

معاونت در جرم اصولا به صورت فعل واقع می شود

ارتکاب جرم توسط فاعل یا شروع به اجرای آن

موثر بودن عمل معاون در وقوع جرم توسط فاعل

تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون بر عمل فاعل

وجود وحدت قصد بین فاعل و معاون

  • مباشر از حدود توافق ضمنی با معاون خارج شود

مباشر کاملا جرم متفاوتی از آنچه مقصود معاون بوده انجام می دهد

مباشر جرمی شدیدتر از آنچه که مقصود معاون بوده انجام می دهد

فرد معاونت می کند که فاعل مرتکب جرم شود، ولی زمان و نحوه ی آن را نمی داند

مباشر، جرم مورد توافق با معاون را با شیوه ای متفاوت انجام دهد

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است