ضم امین

ضم امین
حقوق خانواده 1401/07/25 261

امین شخص مورد اعتمادی است که به وسیله دادگاه در پاره ای موارد برای حمایت از محجور( مجنون، صغیر، غیررشید) تعیین می شود.( حقوق مدنی اشخاص و محجورین، دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص 291). ضم امین حالتی است که هرگاه ولی قهری( پدر و جد پدری) به علت کهولت سن یا بیماری قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و یا زمانی که فردی در اثر كبر سن(پیری ، بالا بودن سن) يا بيمارى و... از ادارۀ تمام يا بعضی از اموال خود عاجز شده باشد با درخواست وی، همچنین در صورت خیانت متولی وقف، دادگاه شخصی را به عنوان امین ضمیمه ولی قهری، فرد عاجز و یا متولی وقف می کند. این امین از استقلال کامل برخوردار نیست و با همکاری و مشارکت این اشخاص به امور مربوطه رسیدگی می کند.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

ضم امین

موارد نصب امین

موارد ضم امین

اشخاص صلاحیتدار برای درخواست تعیین امین و دادگاه صالح به رسیدگی

چطور طرح دعوی کنم

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است