گشت ارشاد با سرقت و مزاحمت برخورد کند

گشت ارشاد با سرقت و مزاحمت برخورد کند
گلچین اخبار 1401/07/02 261

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت بازنگری در روش‌های اجرایی قانون عفاف و حجاب با بیان این‌که «ارتکاب اعمالی که منجر به دین‌گریزی مردم شود، حرام است» خاطرنشان کرد: آثار سوء این رفتار، چنانچه از سوی صاحب منصبان باشد، بسیار بیشتر است و شمول این قاعده نسبت به احکام الزامی اولیه است که به حکم ثانوی آن حکم باید تعطیل گردد.

وی افزود: اجرای احکام الزامی شریعت و اجرای مجازات ها، روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و خصوصا" اجرای امر به معروف و نهی از منکر، الزاما باید با توجه به مجموعه شرایط اجتماعی، فرهنگی و مقتضیات زمانی باشد تا هدف نهایی از دین که همانا نفوذ معنوی و اصلاح باطنی است ایجاد گردد.

این حقوقدان درباره عملکرد گشت ارشاد ضرورت در نظر گرفتن شرایط اقتصادی را یادآور شد و ادامه داد: برخی عملکردها نه تنها بنیان مذهبی جامعه را تقویت نکرده و محتملا و صرفا به صورت موضعی و موقت، ظاهر و شکل را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و در عمل و نتیجه نهایی، معکوس عمل کرده و افزایش دهنده ناراحتی، اضطراب، آشفتگی و ایجاد نفرت در بخش قابل توجهی از جامعه می‌شود.

آذربایجانی ادامه داد: به حکم این قاعده مهم و با استناد به آن چه این روزها شاهد آن هستیم، نتیجه این خواهد شد که جایگاه نیروی انتظامی که پناهگاه اصلی مردم در تظلم خواهی در کنار قوه قضاییه است، تضعیف شده و این مرز که گشت ارشاد، صرفا بخش خاصی در این نیرو و تا حدودی مستقل از سایر قسمت‌های نیروی انتظامی است، توسط مردم درک نشده و بغض و ناراحتی از برخوردهای خشن و غیرقابل دفاع عده‌ای،  به کلیت ضابطین محترم‌ نیروی انتظامی و زحمت کشان آن تسری یافته و بدیهی است که این مسئله، واجد آثار سوء برای همه کشور و مردم خواهد بود و نتیجه مستقیم آن نیز تحقق هرج و مرج خواهد شد.

وی در پایان گفت: به حکم اصل 39 قانون اساسی و با الهام از آیات و روایات معتبر در خصوص رعایت حرمت همه انسانها و حتی کسانی که در حال گذراندن محکومیت کیفری هستند گشت ارشاد باید تغییر اهداف و رفتار داده و به جای درگیر شدن با پوشش ظاهری مردم، تقویت کننده امنیت روانی جامعه، صرفا در برخورد با جرایم اصلی اجتماعی مثل زور گیری، سرقت و مزاحمت و غیره باشد. 

 *اصل سی و نهم قانون اساسی می‌گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

 

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است