ارکان تحقق جرم فروش مال غیر

ارکان تحقق جرم فروش مال غیر
حقوق جزا و جرم شناسی 1401/06/27 261

خبرگزاری میزان – دخل و تصرف در اموال دیگران از جمله فروش بدون اطلاع و رضایت مالک آن، ارتکاب جرم محسوب شده و در واقع نوعی تجاوز به مالکیت دیگران است. فرد مرتکب به ظاهر خود را مالک اموال دیگران نشان داده و به قصد فریب خریدار و کلاهبرداری از مالک، اقدام به فروش اموال می‌کند. جرم فروش مال غیر شامل سوء استفاده از اموال دیگران به منظور بهره مندی از منفعت آنها نیز می‌شود.

ارکان تحقق جرم فروش مال غیر

رکن مادی: اقدام به فروش اموال دیگران بدون مجوز قانونی

رکن معنوی: اقدام عمدی و از روی سوء نیت

رکن قانونی: اثبات جنبه قانونی جرم توسط دادگاه

اشخاص معامل یا متعامل در تحقق جرم فروش مال غیر

انتقال دهنده: شخص مرتکب با علم به تعلق مال به شخص دیگر

انتقال گیرنده: شخص خریدار با علم به عدم تعلق مال به انتقال دهنده و همکاری با وی

مالک: صاحب مال که ظرف مدت ۱۰ روز انتقال گیرنده را مطلع نکند، معاون جرم محسوب می‌شود.

 

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است