وزیر فعلی صمت نیازی به رای اعتماد دوباره ندارد

وزیر فعلی صمت نیازی به رای اعتماد دوباره ندارد
گلچین اخبار 1401/06/09 261

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه دولت برای وزارت خانه‌های صمت و بازرگانی ملزم به معرفی یک وزیر است یا دو وزیر؟ گفت: این وزارت خانه ها هنوز از هم تفکیک نشدند. 

وی افزود: اگر وزارت خانه جدیدی تشکیل شد، این سوال مطرح می شود که آیا وزیر فعلی صمت باز باید رای اعتماد بگیرد یا نه؟ به نظرم خیر، زیرا یکبار رای اعتماد را کسب کرده است ولی اگر وزارت بازرگانی جدیدی تشکیل شود، حتی اگر از وزرای فعلی هم یکی بیاید، باید رای اعتماد بگیرد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: اگر این وزارت خانه ها جدا شدند و رییس جمهور وزیر صمت را در صنعت و معدن نگذاشت و در وزارت بازرگانی گذاشت و برای وزارت صمت یک وزیر معرفی کرد، وزیر سابق هم باید رای اعتماد بگیرد ولی اگر در وزارت صمت باقی ماند رای اعتماد نیاز ندارد.

 

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است