رای شماره ۳۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت دوم از بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

رای شماره ۳۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت دوم از بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه
گلچین اخبار 1400/06/22 261

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیر کبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی نساجی برای ساخت تجهیزات مورد نیاز پروژه که به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده؛ در نیم سال ششم (سال سوم) تحصیلی موفق به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود شده ام. به همین دلیل طبق مصوبات داخلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علاوه بر جریمه مادی به مبلغ پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال با کسر نمره ارزشیابی ۳ نمره‌ای مواجه شدم به گونه‌ای که حداکثر نمره ارزشیابی شده توسط داوران در جلسه دفاع از ۲۰ نمره به ۱۷ تقلیل یافته و برای اینجانب ۱۶/۵ ثبت شده است. این جریمه نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بلابیان و خلاف صریح مواد ۲۰، ۲۷، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی با شماره ۲۱/۱۵۴‌ـ ۱۳۸۸/۱/۱۵ است که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت ابلاغ شده است و البته خارج از اختیارات تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. اینجانب عاجزانه، ابطال مصوبه یاد شده و استرداد و احتساب نمره واقعی پایان نامه خود (۱۹/۵) را خواستارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:      

" نمره پایان‌نامه دانشجو در نیمسال‌های تحصیلی سوم الی پنجم از ۲۰ بوده و در نیمسال ششم نمره پایان نامه از ۱۷ منظور می‌شود. در نیمسال‌های سوم الی ششم دانشجو می‌تواند از نمره تشویقی (مقاله، کارتجربی و اختراع) استفاده نماید."

  علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف دانشگاه مزبور واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد اعتراض، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۰۴۲۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ اعلام کرده است که:

" مصوبه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه نباشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان عدالت اداری است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال ۱۳۹۴، دفاع از پایان‌ نامهدر حضور هیأت داوران صورت می‌گیرد و در آیین‌نامه مذکور اختیاری برای وضع ضابطه توسط شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به علّت تأخیر در دفاع از آن مقرر نشده است. بنا به مراتب فوق، قسمت دوم از بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه رسیده و متضمن وضع مقرراتی درخصوص کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به دلیل تأخیر در دفاع از آن است، خارج از حدود اختیار شورای یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است