مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران
حقوق عمومی 1400/06/06 261

شماره۵۳۹۸۳/۳۰۰                                                                       ۱۴۰۰/۴/۲۸

شهردار محترم تهران

استاندار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسة مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ خود در خصوص طرح ساماندهی پیرامون دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران و در راستای سیاستهای کلان نظام در رسیدگی و توجه جدی به حقوق مالکانه شهروندان و اهداف تخصصی برنامه‌ریزی شهری کشور موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داد و با عنایت به اینکه علی‌رغم گذشت بیش از دو سال از صدور مصوبه قبلی و مکاتبات و پیگیری‌های متعدد دبیرخانه شورای عالی با شهرداری تهران و همچنین با دانشگاه مذکور و عدم دریافت طرح اصلاحی با رعایت چهارچوب‌های مندرج در مصوبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ از آنجا که براساس مصوبه سال ۱۳۸۲ هیأت دولت تعیین محتوای طرح ملاک اقدام در محدوده موردنظر علی‌الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار شده است؛ لذا به جهت تعیین تکلیف مالکان و ساکنان این محدوده پس از قریب به ۲۰ سال و براساس بررسی‌های کمیته‌های تخصصی این شورا و سایر ملاحظات و موارد قانونی و تخصصی مقرر می‌دارد:

۱ـ با توجه به اینکه مجموعه قطعاتی که در طی این سالها بطور کامل به تملک دو دانشگاه درآمده‌اند از نظر این شورا، پاسخگوی انواع نیازهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و فعالیت‌های دانش‌بنیان دو دانشگاه مزبور می‌باشند، لذا کلیه برنامه‌ها و پروژه‌های مدنظر دو دانشگاه را با رعایت ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی و تبعیت از فرآیندهای نظام مدیریت شهری به این قطعات محدود می‌گردد. کلیه این قطعات به عنوان کاربری تثبیت شده «علوم تحقیقات و فناوری» یا «درمانی» تحت پهنه چهارکدی S لحاظ گردد.

۲ـ تهیه طرح تفصیلی (حداکثر ظرف مدت دو ماه) توسط شهرداری تهران برای کل پهنه متأثر، متناسب با پهنه‌های عمومی طرح تفصیلی تهران در قالب پهنه‌های چهارگانه (R, M, S, G) با تأکید بر تداوم سکونت در محدوده مورد نظر به عنوان پهنه عام و اختلاط سکونت و فعالیت در مجاور محورهای اصلی و تأمین و تثبیت خدمات پشتیبان سکونت با رعایت ملاحظات اساسی زیر:

۳ـ در قطعاتی که بطور کامل به تملک دانشگاه در نیامده‌اند، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور غیرتولیدی با رعایت شرایط مندرج در مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع «ضوابط مکانیابی و استقرار شرکتهای و مؤسسات دانش‌بنیان...» (و بطور مشخص جدول مربوط به بند «ج» ماده۳ مصوبه مذکور) امکانپذیر است.

۴ـ کلیه قطعات خدماتی پشتیبانی سکونت موجود در محدوده تحت پهنه‌های مشخص چهارکدی  تثبیت می‌گردد.

۵ ـ سایر اراضی بالای یک هکتار واقع در محدوده تحت لایه اراضی ذخیره نوسازی تعیین و ارجاع هرگونه اقدام در آنها صرفاً براساس دستورالعمل تدقیق، شناسایی و بهره‌برداری اراضی ذخیره توسعه نوسازی موضوع صورتجلسه شماره ۵۸۹ کمیسیون ماده پنج تهران مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ امکانپذیر می‌باشد.

۶ ـ ساختار کلی شبکه معابر موجود در محدوده بطور کامل حفظ می‌گردد.

۷ـ رعایت ضوابط مربوط به حریم درجه یک و دو اثر ثبتی دانشگاه، خاصه ضوابط ارتفاعی آن (۱۲ متر در حریم درجه یک و ۲۰ متر در حریم درجه دو) با رعایت حقوق مالکانه الزامی است.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ تنها ملاک عمل و اقدام در محدوده مذکور می‌باشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است