مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد
حقوق عمومی 1400/06/06 261

شماره۱۸۶۳۱/۳۰۰                                                                       ۱۴۰۰/۲/۱۵

شهردار محترم تهران

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵، با استناد به  بند۸ ـ ۲ جدول "ب" پیوست شماره ۴ سند اصلی طرح جامع مصوب شهر تهران(۱۳۸۶) و براساس نامه شماره ۸۰/۹۹۶۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران منضم به صورتجلسه ۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، " چهارچوب طراحی شهری مجموعه۱۲۰هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز دوم برج میلاد " را بررسی و ضمن تصویب چهارچوب مذکور مقرر نمود:

۱ـ طرح معماری بناها وفضاهای شهری پیرامون برج میلاد، درچهارچوب مصوب و بارعایت مواردزیرتوسط شهرداری تهران تهیه و پس از تأیید دبیر شورای عالی ملاک اقدام قرار گیرد:

۱ـ۱ـ به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز مجموعه برج میلاد واراضی پیرامون با عنوان «بام فرهنگ، هنر و فناوری تهران وعرصه دیپلماسی فرهنگی» ضروری است کلیه کاربری‌ها و عملکردهای پیشنهادی در طرح درراستای تحقق چشم‌انداز مذکور باشد.

۱ـ۲ـ تمهیدات لازم به منظورحفظ یکپارچگی فضایی محدوده طرح و با عناصر تاثیرگذار هم پیوند پیرامون آن از جمله پارک پردیسان و رود ـ دره اوین ـ درکه اتخاذ گردد.

۱ـ۳ـ نتایج مربوطه به مطالعات پدافند غیر عامل، عارضه سنجی ترافیکی و ارزیابی اثرات محیط زیستی اجرای طرح درمحدوده اراضی ۱۲۰ هکتاری (EIA)  پس از تأیید در مراجع ذیربط در اسناد خروجی و پیشنهاد‌های اجرایی طرح  منعکس گردد.

۱ـ۴ـ حریم کلیه مسیلها و آبراهه‌های متداخل با محدوده طرح بر اساس اعلام  شرکت آب منطقه‌ای و هچنین حرایم تدقیق شده گسل‌های متداخل با اراضی بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی درطرح دیده شود. بدیهی است رعایت ضوابط ابلاغ شده  ساخت وساز در پهنه‌های گسلی در تعیین نوع فعالیت و میزان احداثات عرصه‌های تداخلی با حریم گسل الزامیست.

۲ـ به منظور تنظیم عوامل موثر برکیفیت محیطی و منظر شهری و درراستای حفظ یکپارچگی سازمان فضایی طرح درشئون مختلف آن بر تهیه سند جامع  برنامه‌ریزی،  اجرا و مدیریت یکپارچه اراضی در طول ساخت و بهره‌برداری عنوان یکی از اسناد الزام آور طرح تأکید می‌گردد.

۳ـ ضمن تأکید بر اتخاذ راهکار فوری و کوتاه مدت توسط شهرداری جهت حفظ ایمنی عرصه ۴/۲ هکتاری گودبرداری شده دربخش شمالی مرکز همایش‌ها، بر اولویت اجرای طرح  معماری درمحل گود مذکور تأکید میگردد .

 مراتب جهت استحضار و صدوردستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است