مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییر کاربری اراضی قائمیه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییر کاربری اراضی قائمیه
حقوق عمومی 1400/06/06 261

شماره۱۸۶۲۰/۳۰۰                                                                       ۱۴۰۰/۲/۱۵

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان  درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییرکاربری اراضی قائمیه به مساحت حدود ۲۶/۵ هکتار درمالکیت دولت (شرکت آب منطقه‌ای  و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان) از "خدمات بزرگ منطقه‌ای" به "مسکونی و خدماتی"  به منظور تأمین منابع مالی طرح‌های آب رسانی به ۱۴ شهر استان (سامانه دوم) را مورد بررسی قرار داده و ضمن توجه به صورتجلسه مورخ ۱۵/ ۱۴۰۰/۱کمیته فنی شماره یک و موافقت کلی با تغییر کاربری اراضی مذکور مقرر نمود طرح تفکیکی اراضی در چهارچوب زیر تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده و پس از تأیید دبیرشورای عالی ملاک اقدام قرارگیرد.

۱ـ سقف جمعیت‌پذیری پیشنهادی اراضی(۷۲۰۰ نفر) با هدف تأمین حداکثری سرانه خدماتی در مقیاس شهر و در عین حال حفظ توجیه اقتصادی اجرای طرح تحت نظارت استانداری تعدیل شود.

۲ـ بر ضرورت تهیه مطالعات عارضه سنجی ترافیکی طرح، تأیید آن در شورای ترافیک استان و انعکاس نتایج آن در طرح تفکیکی اراضی قبل از هرگونه عملیات اجرایی تأکید می‌گردد.

۳ـ حداقل دو محور شهری دسترسی مطلوب محور قائمیه و بافتهای پیرامونی زمین  به عرصه‌های جنگل‌کاری شده ۱۴ هکتاری واقع در دامنه کوه دنبه را تأمین نماید .

۴ـ با عنایت به وجود رواناب‌های احتمالی، نقشه شبکه جمع‌آوری وهدایت آب‌های سطحی تهیه شده و به تائیدمرجع قانونی ذیربط برسد.

۵ ـ رعایت نظام سلسله ‌مراتبی ارتفاع مستحدثات درانطباق با توپوگرافی زمین و نظام ارتفاعی محلات پیرامونی و تضمین عدم انسداد کریدور‌های اصلی دید حدفاصل کوه دنبه و دشت ناژوان.

همچنین مقررمیگردد با توجه به اینکه تغییرکاربری این اراضی درراستای «تأمین بخشی ازاعتبارات مورد نیاز طرح‌های آبرسانی شهرهای استان اصفهان» صورت می‌پذیرد، کمیته‌ای تحت نظر استاندار محترم با عضویت مراجع نظارتی استان، اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری اصفهان برهدایت صحیح عواید مالی به طرح آبرسانی سامانه دوم نظارت نماید .

 مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است